Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Ngành Giáo dục thành phố Vũng Tàu triển khai chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh
07:22 | 14/11/2018 Print   E-mail    

Ngành Giáo dục thành phố Vũng Tàu triển khai chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh
 
     Thực hiện Công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phối hợp với Học viện đào tạo kỹ năng Việt – Nhật triển khai tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2018-2020, vừa qua, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 923/KH-PGDĐT ngày 05/11/2018 gửi Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố về việc triển khai chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, học sinh tại các Trường mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.
 
     Theo đó, mục đích của Kế hoạch là trang bị cho cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh các Trường mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và sơ cấp cứu ban đầu tại chỗ cho trẻ em khi bị đuối nước; Huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh các trường học trên địa bàn tham gia Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.
 
     Chủ đề của Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích trẻ lần này là “Chung tay chặn đứng nỗi đau đuối nước”. Cụ thể, đối với phụ huynh học sinh cần tập trung vào 02 chuyên đề chính là phòng chống đuối nước và sơ cấp cứu trẻ em khi gặp tai nạn thương tích; Đối với học sinh thì chú trọng tổ chức các buổi ngoại khóa, bồi dưỡng nâng cao về kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.
 
     Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đề nghị Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố liên hệ với Học viện đào tạo kỹ năng Việt – Nhật để tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em ngay tại trường mình; Chuẩn bị các điều kiện phòng học, hội nghị, thiết bị âm thanh, máy chiếu, gửi giấy mời cha mẹ học sinh và Thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường tham dự Hội nghị nghiêm túc./.
 
                                                                                                 Tin: Bằng Lăng, BBT