Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố triển khai kế hoạch và phương án Tổng điều tra
07:45 | 21/11/2018 Print   E-mail    

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố triển khai kế hoạch và phương án Tổng điều tra
 
     Sáng ngày 20/11, tại hội trường UBND Thành phố, bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Vũng Tàu đã chủ trì họp BCĐ Thành phố, tham dự họp các thành viên BCĐ, Thành viên tổ giúp việc, Chi cục Thống kê, đại diện BCĐ Tổng điều tra các phường, xã.
 
     Tại cuộc họp, sau khi công bố Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ông Phạm Ngọc Thảo, Chi cục phó Chi cục Thống kê thành phố Vũng Tàu, Phó Trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố đã trình bày phương án Tổng điều tra, kế hoạch tổ chức Tổng điều tra trên địa bàn Thành phố thực hiện thời điểm từ 0 giờ ngày 01/4/2019, trong đó chú trọng việc bố trí tập huấn điều tra viên, vẽ sơ đồ lập bảng kê; khác với các lần điều tra trước Tổng điều tra lần này sử dụng công nghệ thông tin trong việc cập nhật thông tin do vậy đòi hỏi điều tra viên ngoài việc phải có thiết bị là điện thoại thông minh có phần mềm hỗ trợ, còn có khả năng về tin học để thực hiện việc cập nhật thông tin điều tra đảm bảo. BCĐ Thành phố đề nghị các thành viên trong chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, riêng đối với các BCĐ phường, xã cần quan tâm quán triệt lựa chọn điều tra viên, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các bước lập sơ đồ, vẽ bảng kê và thực hiện Tổng điều tra đảm bảo đúng tiến độ quy định góp phần cho Thành phố hoàn thành nhiệm vụ.
 
     Các thành viên dự họp đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc như việc phối hợp với các đơn vị quân đội để Tổng điều tra khu vực nhà ở công vụ cho cán bộ và gia đình quân nhân, việc tìm kiếm, lựa chọn điều tra viên đủ khả năng tiếp cận để điều tra, việc định nghĩa hộ gia đình trong điều tra … Thay mặt BCĐ Chi cục Thống kê đã giải đáp những ý kiến đồng thời đề nghị các phường, xã phát huy vai trò trách nhiệm của mình để tìm kiếm điều tra viên phục vụ công tác Tổng điều tra.
     Bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ)
Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố kết luận buổi họp 
     
     Phát biểu kết luận cuộc họp bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố đề nghị BCĐ Thành phố, BCĐ các phường, xã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng 10 năm thực hiện 01 lần, Tổng điều tra có ý nghĩa phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước và có thông tin cho địa phương, do vậy các đơn vị phải triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, BCĐ Thành phố giao cho Chi cục Thống kê cơ quan Thường trực BCĐ là đầu mối tiếp nhận thông tin, giải thích hướng dẫn cho các đơn vị, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ
 
     Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố./.
  
Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT