An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT
11:34 | 24/11/2018 Print   E-mail    

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT.

STTTên tài liệuHình
thức
Nội dungĐịa chỉ khai thác dữ liệu
IPHÒNG CHỐNG BÃO 
1Phòng chống bãoTờ rơiHướng dẫn người dân những việc nên làm, không nên làm trước, trong và sau bãohttp://phongchongthientai.vn
/an-pham/ung-pho-voi-bao---lu--lut/-c500.html
2Những điều không nên làm
khi bão đổ bộ
VideoVideo hướng dẫn những điều không nên làm khi bão đổ bộ (có hình ảnh 3D minh họa)http://phongchongthientai.vn/an-pham/nhung-dieu-nen-lam-khi-bao-do-bo/-c495.html
3Những điều nên làm khi bão
đổ bộ
VideoVideo hướng dẫn những điều  nên làm khi bão đổ bộ (có hình ảnh 3D minh họa)http://phongchongthientai.vn
/an-pham/nhung-dieu-nen-lam-khi-bao-do-bo/-c495.html
4Cách chằng chống nhà cửa
trước bão
VideoVideo hướng dẫn kỹ năng chằng chống nhà cửa: nhà mái lá, nhà mái fibro ximang, cách giảm thiểu tốc mái tôn, fibroximang,... (có hình ảnh 3D minh họa)http://phongchongthientai.vn/an-pham/cach-chang-chong-nha-cua-truoc-bao/-c493.html
5Những vật dụng thiết yếu cần mang theo khi đi tránh bão, lũVideoVideo hướng dẫn những vật dụng cần mang theo khi đi tránh bão, lũ trong trường hợp khẩn cấp, những lưu ý (có hình vẽ minh họa)http://phongchongthientai.vn/an-pham/nhung-vat-dung-thiet-yeu-can-mang-theo-khi-di-tranh-bao--lu/-c492.html
6Những lưu ý khi tránh trú bãoVideoVideo hướng dẫn những lưu ý khi tránh trú bão khi đang đi ngoài đường và khi ở trong nhà (có hình vẽ minh họa)http://phongchongthientai.vn/an-pham/nhung-luu-y-khi-tranh-tru-bao/-c491.html
7Hướng dẫn an toàn trước bãoVideoVideo hướng dẫn những việc cần làm trước khi bão đổ bộ (có hình vẽ minh họa)http://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-an-toan-truoc-bao/-c490.html
8Cách phòng tránh nhận biết bão và đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểmVideoVideo hướng dẫn cách phòng tránh nhận biết bão và đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm, kênh thông tin liên lạc khi có tình huống khẩn cấp (có hình ảnh 3D minh họa)http://phongchongthientai.vn/video/Cach-phong-tranh-nhan-biet-bao-va-dua-tau-thuyen-ra-khoi-vung-nguy-hiem/-c55.html
9Hướng dẫn neo đậu tàu và bảo vệ ao đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sảnTờ rơiHướng dẫn neo đậu, bảo vệ ao
đầm, lồng bè; trách nhiệm của chủ tàu cá và thuyền trưởng
http://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-neo-dau-tau-va-bao-ve-ao-dam--long-be-thuy-san-nuoi-trong-thuy-san/-c472.html
10Cách neo đậu tàu thuyền tránh trú bãoVideoVideo hướng dẫn kỹ năng cách neo đậu tàu thuyền (có hình ảnh 3D minh họa)http://phongchongthientai.vn
/an-pham/cach-neo-dau-tau-thuyen-tranh-tru-bao/-c494.html
11Hướng dẫn bảo vệ lồng bè tránh bãoVideoHướng dẫn bảo vệ lồng bè tránh bãohttp://phongchongthientai.vn/video/Huong-dan-ky-thuat-bao-ve-long-be-tranh-bao/-c54.html
12Đừng đùa với thiên taiphóng sựVideo về ảnh hưởng của bão Damrey, công
 tác chỉ đạo điều hành, sự chủ quan của người dân và bài học đắt giá (hình ảnh thực tế tại địa phương)
https://youtu.be/uUfjKtwN_WI
IIPHÒNG CHỐNG LŨ, LỤT 
1Phòng chống lũ, lụtTờ rơiHướng dẫn người dân những việc nên làm, không nên làm trước, trong và sau lũ, lụthttp://phongchongthientai.vn/an-pham/nhung-dieu-nen-lam-khi-xay-ra-lu--lut/-c498.html
2Lũ lụt và biện pháp phòng ngừaVideoNhững biện pháp phòng ngừa trước lũ, những việc cần làm và không nên làm khi xảy ra lũ (có hình vẽ minh họa)http://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-cac-ky-nang-ve-phong-chong-mua--lu--lu-quet/-c487.html
3Những việc cần làm và không nên khi xảy ra lũ  Hướng dẫn những việc cần làm và không nên làm khi xảy ra lũ lụthttp://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-cac-ky-nang-ve-phong-chong-mua--lu--lu-quet/-c487.html
4Lũ lụt, tác hạiVideoẢnh hưởng của lũ, lụt và các yếu tố làm tăng khả năng bị thiệt hại do lũ (có hình vẽ minh họa)http://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-cac-ky-nang-ve-phong-chong-mua--lu--lu-quet/-c487.html
IIIPHÒNG CHỐNG LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT 
1Phòng chống lũ quét, sạt lở đấtTờ rơiDấu hiệu nhận biết, những việc nên làm và không nên làmhttp://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-phong-tranh-lu-quet--sat-lo-dat/-c476.html
2Sạt lở đất và dấu hiệu nhận biếtVideoKhái niệm, nguyên nhân gây ra sạt lở đất, những dấu hiệu nhận biết (có hình vẽ minh họa)http://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-cac-ky-nang-ve-phong-chong-mua--lu--lu-quet/-c487.html
3Những điều nên làm và không nên làm khi có dấu hiệu sạt lở đấtVideoVideo hướng dẫn về những điều nên làm và không nên làm khi có dấu hiệu sạt lở đất (có hình vẽ minh họa)http://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-cac-ky-nang-ve-phong-chong-mua--lu--lu-quet/-c487.html
4Lũ quét và dấu hiệu nhận biếtVideoLũ quét, nguyên nhân gây ra lũ quét, những dấu hiệu nhận biết (có hình vẽ minh họa)http://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-cac-ky-nang-ve-phong-chong-mua--lu--lu-quet/-c487.html
5Những điều nên và không nên làm khi có dấu hiệu lũ quétVideoVideo hướng dẫn về những điều nên làm và không nên làm khi có dấu hiệu lũ quét (có hình vẽ minh họa)http://phongchongthientai.vn/an-pham/huong-dan-cac-ky-nang-ve-phong-chong-mua--lu--lu-quet/-c487.html
6Hướng dẫn hoạt đông đánh giá nhanh chỗ ở
an toàn
VideoHướng dẫn chính quyền cấp xã cách tổ chức triển khai hoạt động đánh giá nhanh chỗ ở an toàn tại khu vực miền núihttps://youtu.be/bxH_vxtZaFw
Nguồn: Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai 
Tin: Quốc An.BBT