An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Thông báo của Công an thành phố Vũng Tàu về biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.
02:22 | 27/11/2018 Print   E-mail    

Thông báo của Công an thành phố Vũng Tàu về biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.
 
     Vừa qua, Công an thành phố Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 03TB-CATP-PT ngày 22/11/2018 về biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.
 
     Theo đó, trong thời gian từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học hoặc bị kẻ gian trộm cắp tài sản do cơ quan, doanh nghiệp được quản lý. Tình trạng trên không chỉ gây tổn thất về mặt kinh tế, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị bị mất trộm tài sản mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Đặc biệt theo quy luật, thời gian từ nay đến cuối năm và Tết nguyên đán, các đối tượng phạm tội nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học nói riêng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.
 
     Từ tình hình nêu trên, để góp phần đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, Công an thành phố Vũng Tàu đề nghị lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm, ý thức bảo vệ tài sản của tập thể, cá nhân trong cán bộ, công nhân viên. Hết giờ làm việc cần kiểm tra hệ thống khóa tủ, phòng cẩn thận trước khi ra về.
 
     Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học cần thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, đồng thời đặc biệt chú ý những nơi tập trung nhiều tài sản. Bố trí lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại những vị trí quan trọng, có tầm bao quát rộng nhằm phục vụ việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng trộm cắp tài sản.
 
     Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cần phối hợp với Công an phường, xã nơi đóng chân để xây dựng các phương án phòng ngừa tội phạm; Phối hợp với Công an, phường xã trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự nói chung, trộm cắp tài sản nói riêng.
 
     Vì an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Công an thành phố Vũng Tàu rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học./.
 
Tin: Bằng Lăng, BBT