Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989-06/12/2018)
10:37 | 06/12/2018 Print   E-mail    

Kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989-06/12/2018)
 
Mỗi Cựu chiến binh tại thành phố Vũng Tàu là một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.
 
     Trong những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực thúc đẩy các cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Vũng Tàu phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh, các cấp Hội CCB tại thành phố Vũng Tàu luôn triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, quan tâm công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho hội viên; tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy đảng các cấp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương Vũng Tàu ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.
  
Ông Nguyễn Đăng Minh – Phó Bí thư Thành ủy Vũng Tàu trao giấy khen cho các Cựu chiến binh tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” thành phố Vũng Tàu
ngày 04/12/2018
 
     Theo báo cáo của Hội Cựu chiến binh thành phố Vũng Tàu thì hiện nay, Hội CCB thành phố Vũng Tàu có gần 4900 hội viên. Mỗi năm, Hội đã tạo điều kiện cho hàng trăm gia đình hội viên được vay vốn ưu đãi với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Năm 2018, toàn thành phố có 98,5% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu và gần 98% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa. Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đang góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
 
     Năm 2018, trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua, Hội đã nhận được sự hưởng ứng của toàn thể hội viên. Từ những việc “đi đầu” gương mẫu, Hội CCB các cấp tại thành phố Vũng Tàu còn tiếp tục đóng vai trò “truyền lửa” cho thế hệ trẻ, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc, thêm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc. Hội CCB thành phố Vũng Tàu luôn vận động hội viên phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu trở thành thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện và ấn tượng. Hội CCB các cấp đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, cùng nhân dân góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ổn định chính trị ở cơ sở. Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng lòng tin, tạo sự đồng thuận cao đối với cán bộ, hội viên. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp còn thường xuyên vận động hội viên, nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
     Sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, khi trở về đời thường, những người cựu chiến binh lại tiếp tục cống hiến kinh nghiệm, sự nhiệt tình vào các phong trào ở địa phương. Hòa cùng phong trào thi đua yêu nước, hàng năm các cấp hội CCB đã chung sức tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua các cuộc vận động, các cấp hội CCB đã phát huy tiếng nói người đi trước phối hợp với chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và xây dựng quê hương.
 
     Học tập và làm theo lời Bác, cán bộ, hội viên các cấp Hội CCB thành phố Vũng Tàu còn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, làm kinh tế giỏi. Phong trào “CCB gương mẫu” được các cấp Hội CCB thành phố Vũng Tàu tiến hành thường xuyên, liên tục, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo CCB toàn thành phố. Hội viên các cấp Hội CCB đã tiến hành khảo sát, nắm và phân tích tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của nhân dân, từ đó có tham mưu, đề xuất cụ thể, sát thực với các ban, tiểu ban xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên từng địa bàn. Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng hội viên gương mẫu. Qua đó tạo tiền đề để các cấp Hội CCB có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.
 
     Theo ông Nguyễn Đăng Minh – Phó Bí thư Thành ủy Vũng Tàu thì mỗi Cựu chiến binh tại thành phố Vũng Tàu là một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Ông đánh giá cao vai trò của Hội Cựu chiến binh trong việc động viên các Hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và nâng cao đời sống, góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Công tác xây dựng Hội đạt kết quả tốt; tổ chức Hội phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công tác vận động tập hợp cựu quân nhân có nhiều tiến bộ. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, ngày càng thiết thực hơn…Ông Nguyễn Đăng Minh mong muốn mỗi Cựu chiến binh tại thành phố Vũng Tàu sẽ luôn phát huy vai trò của mình, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo và tiếp tục phát huy vai trò của một trong những tổ chức chính trị - xã hội để đưa các cuộc vận động, các phong trào thi đua tới từng địa bàn khu dân cư hiệu quả và thiết thực, góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.
 
     Có thể thấy rằng, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tại thành phố Vũng Tàu đã góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng hội viên gương mẫu. Mỗi Cựu chiến binh tại thành phố Vũng Tàu luôn phấn đấu là một tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hội viên Hội cựu chiến binh các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã và đang tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương Vũng Tàu ngày càng văn minh, giàu đẹp, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo./.
 
                                                                                  Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT