Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
UBND Thành phố ban hành kế hoạch công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
03:41 | 24/12/2018 Print   E-mail    

UBND Thành phố ban hành kế hoạch công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
 
     Thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 23/8/2018 của Ban thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 8136/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 ban hành kế hoạch công tác quản lý, bảo vệ và phát trển rừng.
 
     Kế hoạch triển khai nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; nhằm thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế sự ảnh hưởng tiêu cực đến biến đổi khí hậu; ngăn chặn kịp thời và xử lý tình trạng xâm hại đến rừng, phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.
 
     Nội dung thực hiện kế hoạch bao gồm công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, kiểm tra sửa chữa các bảng tuyên truyền, niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại các khu vực trọng điểm dể xảy ra cháy rừng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về rừng trong đó việc xây dựng triển khai xây dựng, thực hiện Quy chế, Kế hoạch phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ rừng Nghị định 133/2015/NĐ-CP; Công tác quản lý quy hoạch thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm, thanh lý các hợp đồng khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng phòng hộ theo dự án 327 tạo quỹ đất sạch giao cho UBND phường, xã quản lý; Công tác phát triển rừng bằng việc nâng cao chất lượng rừng núi Lớn, núi Nhỏ, khuyến khích, tạo điều kiện các doanh nghiệp trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi trồng thủy sản theo hình thức xã hội hóa; Công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức lực lượng tuần tra, truy quét bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định của Nhà nước về hồ sơ lâm sản hợp pháp.
Tổ chức phong trào trồng rừng, để tuyên truyền nâng cao ý thức trồng bảo vệ rừng
     UBND Thành phố giao cho Hạt Kiểm lâm, Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Kinh tế, Văn hóa-Thông tin, Tài chính-Kế hoạch cùng các phòng ban, UBND các phường xã thực hiện. Thời gian thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ được giao được thực hiện theo thời điểm và thường xuyên hàng năm từng đơn vị cụ thể. Phòng Kinh tế được UBND Thành phố giao kiểm tra việc thực hiện nội dung kế hoạch./.
 
Tin, ảnh: Lại Giang, BBT