Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Thông tư 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chăm sóc sức khỏe ban đầu, chúc thọ, tặng quà người cao tuổi
05:32 | 30/12/2018 Print   E-mail    

Thông tư 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chăm sóc sức khỏe ban đầu, chúc thọ, tặng quà người cao tuổi
 
     Từ ngày 01/01/2019, Thông tư 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi sẽ chính thức có hiệu lực.
 
     Theo đó, Thông tư 96/2018/TT-BTC sẽ áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện các chính sách chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi; những người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi.  
 
     Thông tư 96/2018/TT-BTC nêu rõ, Trạm y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, được ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí để chi cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe; hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe.
 
     Trong đó, chi tổ chức các buổi tuyên truyền tại trạm y tế xã, tổ chức tuyên truyền lưu động đến các thôn, bản đối với xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên phương tiện truyền thanh của xã là 80.000 đồng/tin bài từ 350 đến dưới 600 từ; 100.000 đồng/tin bài từ 600 từ trở lên. Bồi dưỡng phát thanh viên 25.000 đồng/lần phát trực tiếp;...
 
     Về nội dung chi tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, căn cứ vào hướng dẫn kiểm tra sức khỏeđịnh kỳ của Bộ Y tế, mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành của địa phương và quy mô đợt kiểm tra sức khỏe; cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi lập danh sách người cao tuổi khám sức khỏe định kỳ gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ lập dự toán trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện.
 
     Trạm y tế xã cử cán bộ y tế đến khám bệnh, chữa bệnh tại nơi cư trú cho người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng và có trách nhiệm hỗ trợ chi phí đi lại từ trạm y tế xã đến nơi ở của người cao tuổi (đi và về) cho cán bộ y tế xã đến khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ngoài tiền công tác phí theo quy định hiện hành). Mức hỗ trợ tối đa 5.000 đồng/km đối với vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tối đa 3.000 đồng/km đối với các vùng còn lại.
 
     UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ y tế và người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đề nghị của trạm y tế xã. Mức hỗ trợ theo giá vé phương tiện vận tải hành khách công cộng hoặc giá thuê thực tế phương tiện vận chuyển (trường hợp không có phương tiện vận tải hành khách công cộng). Trường hợp gia đình người cao tuổi tự túc phương tiện vận chuyển, mức hỗ trợ bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm vận chuyển.
 
     Về nội dung chi và mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, Thông tư quy định người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 m vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.
 
     Mức chi quy định tại Thông tư là mức tối thiểu, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy định tại Thông tư; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của UBND cấp tỉnh.
 
     Thông tư 96/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi./.
 
                                                                                                        Tin: Lê Ngân, BBT