Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành ủy Vũng Tàu phát động chương trình thi đua thực hiện công tác dân vận 2019
01:26 | 04/01/2019 Print   E-mail    

Thành ủy Vũng Tàu phát động chương trình thi đua thực hiện công tác dân vận 2019
 
     Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019), thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo 2019” với chủ đề “Chỉnh trang đô thị và công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố”, Thành ủy Vũng Tàu vừa ban hành chương trình phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019.
 
     Theo đó, Thành ủy yêu cầu: các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ và quần chúng nhân dân về các quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc; lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn; đẩy mạnh công tác quản lý đô thị. Xây dựng văn hóa ứng xử của người dân trong hoạt động du lịch, tạo môi trường du lịch thân thiện, sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự cho du khách; tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
     Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác dân vận. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo”, chủ động nghiên cứu xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo năm 2019 tập trung chủ đề “Chỉnh trang đô thị và công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố”. Các cấp ủy Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng các phong trào thi đua “dân vận khéo”; quan tâm củng cố kiện toàn, phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, đội ngũ cốt cán, xây dựng tổ chức thực sự vững mạnh tạo niềm tin đối với quần chúng nhân dân.
 
     Thời gian thi đua thực hiện được chia thành hai đợt: đợt 1 từ ngày phát động 26/12/2018 đến 31/5/2019: chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019); 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019). Đợt 2 từ ngày 1/6/2019 đến 15/10/2019: chào mừng 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8-1945-19/8/2019); Quốc khánh nước CHXVCNVM (2/9/1945-2/9/2019); kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019).
 
Tin: Phương Anh, BBT