An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Kế hoạch của UBND thành phố Vũng Tàu về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
01:30 | 04/01/2019 Print   E-mail    

Kế hoạch của UBND thành phố Vũng Tàu về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
 
     Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Công văn số 12512/UBND-VP ngày 05/12/2018 về tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các hoạt động đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2019 trên địa bàn Tỉnh; đồng thời để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các cơ sở, các khu dân cư trên địa bàn thành phố, đảm bảo PCCC&CNCH trong mùa hanh khô, các sự kiện Văn hóa-chính trị, xã hội, các ngày Lễ, Tết năm 2019 trên địa bàn thành phố, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 7557/KH-UBND ngày 24/12/2018 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
 
     Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND 17 phường, xã, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bám sát thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 19/3/2016 của Thành ủy Vũng Tàu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Công văn số 12512/UBND-VP ngày 05/12/2018 về tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các hoạt động đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019 trong đó tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm:
 
     Thứ nhất là công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp đảm bảo về PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, bảo vệ dân phố và nhân dân trên địa bàn tự giác chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về PCCC. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thúc và ý thức của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và từng người dân đối với công tác PCCC; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH, hướng dẫn người dân biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố, tai nạn cháy, nổ xảy ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng mô hình “cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy”; “cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy”; Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở của các cơ quan, tổ chức, lực lượng dân phòng, các phường, xã, các hộ kinh doanh trên địa bàn.
 
     Thứ hai là công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về PCCC: Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, Chủ tịch UBND các phường, xã trong tổ chức hoạt động PCCC tại các đơn vị mình quản lý theo quy định. Chú trọng kiểm tra các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, điều kiện thoát nạn, giải pháp, biện pháp chống cháy lan và tình trạng hoạt động của các phương tiện chữa cháy tại chỗ; làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn cơ sở, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn thành phố; Đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn PCCC theo chuyên đề, chuyên ngành trong đó chú trọng các cơ sở trọng điểm trong khu công nghiệp, những nơi tập trung đông người….; Công tác xử lý các hành vi vi phạm hành chính về PCCC.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Công an thành phố Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của UBND thành phố, Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra hoạt động khủng bố, gây cháy, nổ, phá hoại; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác nhằm giữ vững trật tự, an toàn xã hội đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các sự kiện lễ, hội của thành phố và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019; Phối hợp với phòng Văn hóa thông tin để xây dựng tin, bài tuyên truyền về PCCC và lịch phát sóng trên hệ thống truyền thanh của thành phố.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao cho UBND các phường, xã thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC&CNCH ở địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy tác dụng các mô hình cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC, khu dân cư an toàn PCCC, xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, hiệu quả tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng với phương châm mọi hoạt động về phòng cháy, chữa cháy trước hết phải sử dụng lực lượng và phương tiện tại chỗ; phối hợp kiểm tra giải quyết dứt điểm các tồn tại, thiếu sót về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; bố trí kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại địa phương.; Chỉ đạo lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân quân phường, xã, các hộ gia đình trên địa bàn tăng cường công tác PCCC.
 
     Tại Kế hoạch này, UBND thành phố Vũng Tàu cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Tập trung xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng, chuyên ngành đủ mạnh làm nòng cốt cho việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện và thực hiện chế độ, chính sách nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này theo phương châm “bốn tại chỗ”. Ban chỉ huy Quân sự thành phố, các đồn, Trạm biên phòng tăng cường công tuần tra, bảo vệ phòng chống và tham gia chữa cháy rừng, cấm người không có trách nhiệm tự ý vào rừng; triển khai việc ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng đối với chủ rừng và nhân dân sống ven rừng. Phối hợp cùng các ban, ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và thực tập phương án chữa cháy rừng đối với các địa phương.
Cảnh sát PCCC kiểm tra thiết bị PCCC tại các cơ sở lưu trú (ảnh: Trần Việt)
     UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thời gian thực hiện Kế hoạch từ ngày ký ban hành đến hết ngày 01/3/2019./.
 
                                                                                             Tin: Bằng Lăng, BBT