Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai phát triển trang trại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
01:40 | 04/01/2019 Print   E-mail    

Triển khai phát triển trang trại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
 
     Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ký Quyết định số 9026/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển trang trại tỉnh Bà Rịa-VũngTàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
 
     Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những nội dung đề ra của Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển trang trại tỉnh Bà Rịa-VũngTàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.
 
     Nội dung của Kế hoạch được tập trung vào:
 
     Thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế trang trại: Nâng cao nhận thức của CBCC và người dân về vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế trang trại, nắm bắt, hiểu rõ mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế trang trại, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trang trại của các cấp chính quyền, cũng như trách nhiệm mỗi tổ chức, cá nhân trong việc tham gia phát triển kinh tế trang trại; các quy định của pháp luật, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại.
 
     Thứ hai là quy hoạch, quản lý, sử dụng đất phát triển trang trại: Rà soát quy hoạch sử dụng đất, xác định khu vực xây dựng, hình thành và phát triển kinh tế trang trại, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, triển khai hiệu quả quỹ đất để phát triển kinh tế trang trại; Rà soát việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đối với các cơ sở đạt điều kiện giúp cho các chủ trang trại yên tâm đầu tư cũng như vay vốn sản xuất; phối hợp với các đơn vị chức năng xác định, chọn lọc phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu của mỗi nơi nuôi trồng.
 
     Thứ ba là việc ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu quả ứng dụng đất trang trại, kiểm soát tình hình ô nhiễm môi trường tạo ra những sản phảm nông nghiệp sạch, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: Hỗ trợ tìm chuyên gia tư vấn; Đề ra giải pháp xác định lộ trình để hỗ trợ cho các trang trại; Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, chủ trang trại nâng cao năng lực cạnh tranh; Cung cấp thông tin kịp thời về dự báo nhu cầu thị trường; Tăng cường kiểm tra giám sát các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp; Xử lý nghiêm việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định.
 
     Thứ 4 là thực hiện chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế trang trại và tiêu thụ sản phẩm của trang trại: Lập Kế hoạch về bố trí cơ cấu hạ tầng đối với các đơn vị, cá nhân làm kinh tế trang trại; Tư vấn, hướng dẫn cho các chủ trang trại được tiếp cận nhiều nguồn vốn tín dụng, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng có lãi suất ưu đãi; Tổ chức đi giao lưu phiên chợ, hội chợ, hội thi giới thiệu sản phẩm sản xuất từ trang trại.
 
     Tại mỗi nội dung của Kế hoạch, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. UBND thành phó Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường, xã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai những công việc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tại địa phương mình đúng theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố./.
 
                                                                                               Tin: Bằng Lăng, BBT