Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
10:47 | 05/01/2019 Print   E-mail    

Ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW  về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
 
     Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN", công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Xác định rõ công tác giáo dục và đào tạo là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hằng năm đảng bộ, chính quyền thành phố và ngành giáo dục luôn phát huy tối đa nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu đã tăng cường tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; thống nhất nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình nhằm tạo sự đồng thuận cao và huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công cuộc đổi mới và phát triển giáo dục.
 
 
(Ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu chú trọng các giờ học ngoại khóa hơn
trong việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo – Ảnh: Giờ học ngoại khóa về An toàn giao thông của Trường Tiểu học Phước Thắng TP Vũng Tàu).
 
     Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu thì sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngành Giáo dục thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được củng cố và ngày càng được nâng lên theo tinh thần đổi mới; tỷ lệ học sinh giỏi các cấp học ngày một tăng, tỷ lệ học sinh có học lực trung bình, yếu giảm; Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học đến lớp tương đối cao, trong đó huy động trẻ 5 tuổi ra học đạt 98,5%, huy động trẻ 6 tuổi ra học lớp 1 đạt 99% trẻ trong độ tuổi; Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập cho trẻ mầm non năm tuổi; công tác xóa mù chữ được quan tâm chỉ đạo tích cực. Để đạt được kết quả trên, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu đã triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục. Theo đó, các cơ sở giáo dục tập trung chuyển mạnh từ giáo dục chủ yếu truyền thụ kiến thức sang giáo dục bồi dưỡng phẩm chất và phát triển năng lực người học. Tăng cường các hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức trong nhà trường nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực, phát triển năng khiếu và hình thành kỹ năng sống, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện.
 
     Bên cạnh đó, ngành Giáo dục thành phố không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Quan tâm đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có tư duy tiến bộ, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được củng cố, kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chất lượng đội ngũ đang từng bước được nâng lên, đa số cán bộ, giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Đây là thuận lợi cho ngành trong tổ chức triển khai có hiệu quả trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 
     Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của ngành học, cấp học tiếp tục được đầu tư bổ sung từ ngân sách của thành phố và xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đổi mới phương pháp dạy và học. Riêng năm 2018 vừa qua, thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng 03 Trường học mới (02 trường Mầm non và 01 trừng Trung học cơ sở với tổng kinh phí 188 tỷ đồng); kịp thời hoàn thành Cải tạo, sửa chữa 15 trường học trong dịp hè phục vụ năm học mới 2018-2019 (gồm 05 trường mầm non, 06 trường Tiểu học và 04 trường THCS với tổng kinh phí 29 tỷ đồng).
        
     Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong các năm qua được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, quy trình. Thực hiện đảm bảo chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các chế độ, chính sách khác theo đúng quy định. Trong 05 năm, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại thành phố Vũng Tàu thường xuyên được rà soát, sắp xếp gắn với vị trí việc làm, đảm bảo sự cân đối, hợp lý về số lượng, chất lượng giữa các bậc học, giữa các đơn vị, trường học trên địa bàn toàn thành phố. Trong năm 2018 vừa qua, thành phố đã thực hiện sáp nhập 10 trường mầm non công lập thành 05 trường, điều chỉnh định mức biên chế giáo viên ở các cấp học theo hướng cân đối độ tuổi, môn học, chất lượng.
 
     Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu thì những năm qua, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, các phong trào thi đua của ngành như phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động trở thành nhiệm vụ thường xuyên đối với các đơn vị trường học. Công tác kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục được tiến hành thường xuyên có nhiều đổi mới, có tác dụng tích cực. Đến nay, toàn thành phố Vũng Tàu hiện có 30/91 trường học được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt tỷ lệ 33%) trong đó có 14 trường Mầm non, 07 trường Tiểu học và 09 trường THCS). Kết quả cuối năm học 2017-2018 vừa qua, tỷ lệ lên lớp cấp Tiểu học là 99,4%, cấp THCS là 98,7%, 100% học sinh hoàn thành tiểu học, 99,5% học sinh tốt nghiệp THCS.
 
     Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục – đào tạo thành phố Vũng Tàu sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và tổ chức chính trị - xã hội đối với giáo dục; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh; đẩy mạnh rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đào tạo; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Thực hiện đồng bộ, triệt để và hiệu quả các giải pháp trên, chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố sẽ ngày càng được nâng cao, diện mạo của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu sẽ từng bước đổi thay tích cực, đáp ứng được yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố./.
 
                                                                        Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT