Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm hại trẻ em trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
10:34 | 06/01/2019 Print   E-mail    

Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm hại trẻ em trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 
     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 12287/VPCP-KGVX ngày 18-12-2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý xâm hại học sinh, vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn 13249/UBND-VP gửi Sở Giáo dục & đào tạo Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh chỉ đạo về việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm hại trẻ em. 
  
(Hình minh họa – Nguồn ảnh: Internet)
 
     Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng giáo dục và đào tạo chủ động phát hiện trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại; thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; cùng với đó, tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng trường học an toàn, thân thiện theo Kế hoạch nhằm bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.
 
     UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho Sở GD&ĐT Tỉnh yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về giới tính và các kỹ năng phòng ngừa hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh, nhất là xâm hại tình dục trẻ em; Nhấn mạnh chú trọng việc rèn kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường, tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo; Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, các trường phổ thông để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm./.
 
                                                                                         Tin: Bằng Lăng, BBT