Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Mặt trận phường Thắng Nhất tổng kết năm 2018
10:42 | 06/01/2019 Print   E-mail    

Mặt trận phường Thắng Nhất tổng kết năm 2018
 
     Chiều ngày 04/01, tại hội trường UBND phường Thắng Nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thắng Nhất tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có Đào Xuân Hữu - Bí thư Đảng ủy phường , ông Phan Đình Nam – Phó Chủ tịch HĐND phường, bà Phạm Thanh Mai - Phó Chủ tịch UBND phường, ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch UBMTTQ phường, các ông bà là trưởng các đoàn thể Phường, UV.UBMTTQ, bí thư chi bộ, trưởng khu phố, trưởng ban công tác Mặt trận, cốt cán mặt trận 12 khu phố, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng.
 
    Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Qua báo cáo nhìn chung các tầng lớp nhân dân trong phường phát huy tinh thần đoàn kết trong lao động, thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tình hình an ninh chính trị , trật tự ATXH được giữ vững. Chủ động tích cực năm bắt tư tưởng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thông qua các buổi: tiếp công dân, tiếp xúc cử tri , hội nghị giao ban, họp dân, lực lượng cốt cán...Phối hợp với cá tổ chức thành viên tham gia xây dựng Đảng , xây dựng chính quyền đảm bảo ANTT-ATXH. Tham mưu cho Đảng ủy phường xây dựng Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các ban vận động khu dân cư, đồng thời phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái” trong toàn phường vận động được 213.006.000 đ quỹ Đền ơn đáp nghĩa; 175.318.000 đồng; quỹ Vì người nghèo được 180.506.000 đồng; Ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt 2 đợt được 505.184.000đ.... Ngoài ra UBMTTQ phường đã phối hợp với các đơn vị chăm lo đến các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn 2.000.000 đồng; Vận động các cơ quan xí nghiệp tặng 3 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 62.000.000 đồng; Tặng 286 xuât quà trị giá 71,5 triệu... Với những thành tích đạt được UBMTTQ phường Thắng Nhất được công nhận là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.
 
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch MTTQVN phường trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc
 
     Phát biểu tại hội nghị ông Đào Xuân Hữu – Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích của UBMTTQ phường đã đạt được trong năm 2018, đồng thời yêu cầu UBMTTQ và các tổ chức thành viên của phường cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân thực hiện dúng chủ trương chính sách và nâng cao hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” ở khu dân cư và tổ chức thành viên tăng cường hoạt dộng của thanh tra nhân dân, giám dát đầu tư cộng đồng, nâng cao hiệu quả của lực lượng cốt cán, phối hợp chặt chẽ hơn với công an phương, phường dội, đồn Biên phòng góp phần thực hiện thăng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vũng ANTT-ATXH ở địa phương./.
                                                               
    Tin, ảnh: Thanh Thúy, BBT