Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
UBND thành phố Vũng Tàu sẽ tổ chức cưỡng chế 03 hộ gia đình tại Phường 11 để hoàn thành giải phóng mặt bằng thi công đường 30/4
11:10 | 08/01/2019 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu sẽ tổ chức cưỡng chế 03 hộ gia đình tại Phường 11 để hoàn thành giải phóng mặt bằng thi công đường 30/4
 
     Trong Phương án số 10/PA-BTHCCTHĐ NGÀY 05/12/2018 của Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Vũng Tàu, thì các hộ ông Trịnh Văn Toán, địa chỉ 1105 đường 30/4; bà Trương Thị Hoa-Trương Thị Hoàng, địa chỉ 995-997A đường 30/4, ông Trần Bình Trọng, địa chỉ 1093 đường 30/4 tất cả thuộc Phường 11 sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường 30/4 đoạn từ Ngã ba Chí Linh đến Ẹo Ông Từ thành phố Vũng Tàu.
 
     Sau khi thực hiện các bước vận động đối thoại nhưng các hộ dân không chấp hành việc bàn giao mặt bằng, do đó Ban cưỡng chế Thành phố sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế theo dự kiến vào lúc 7 giờ ngày 24/01/2019. Trưởng Ban cưỡng chế cũng đã phân công nhiệm vụ cho các lực lượng theo chức năng nhiệm vụ thực hiện việc cưỡng chế đảm bảo thời gian, an toàn. Được biết trước đó Ban cưỡng chế Thành phố cũng đã tiến hành cưỡng chế 02 hộ cũng thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường 30/4 đoạn từ Ngã ba Chí Linh đến Ẹo Ông Từ tại Phường 12, việc cưỡng chế đã tổ chức chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Việc thực hiện cưỡng chế tại Phường 12, tháng 11/2018 
 
     Việc thực hiện các dự án hiện nay gặp khó khăn về tiến độ do một số người dân cố tình không chấp hành các quy định, việc cưỡng chế thực hiện thu hồi đất là đều không mong muốn, nhưng vì việc xây dựng Thành phố và việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật thì cưỡng chế là việc làm cần thiết, nhằm đảm bảo quy định và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định và giải quyết các khiếu nại liên quan đến thu hồi đất là việc cần phải làm từ cán bộ khu dân cư, giúp cho các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm pháp luật./.
 
Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT