Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu lập Phương án cưỡng chế 02 hộ gia đình tại phường Thắng Nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng thực hiện khu tái định cư phường Thắng Nhất
11:12 | 08/01/2019 Print   E-mail    

Thành phố Vũng Tàu lập Phương án cưỡng chế 02 hộ gia đình tại phường Thắng Nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng thực hiện khu tái định cư phường Thắng Nhất
 
     Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Vũng Tàu đã ban hành Phương án số 11/PA-BTHCCTHĐ  ngày 27/12/2018 thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông, bà Nguyễn Văn Mến-Nguyễn Thị Nga, hộ bà Dương Thị Kỳ  thuộc phường Thắng Nhất việc thực hiện cưỡng chế nhằm thu hồi đất để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án hạ tầng, kỹ thuật khu tái định cư phường Thắng Nhất.
 
     Theo đó dự kiến 7 giờ ngày 15/01/2019, Ban cưỡng chế Thành phố sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế kiot, nhà cấp 4 và đất trống đối với hộ ông, bà Nguyễn Văn Mến-Nguyễn Thị Nga, hộ bà Dương Thị Kỳ.
 
     Phương án cưỡng chế đã phân công các lực lượng làm nhiệm vụ cụ thể, với mục tiêu tố chức cưỡng chế nhanh gọn, đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, thể hiện tính thượng tôn pháp luật và kịp thời triển khai dự án đúng tiến độ./.
 
Tin: Thắng Cảnh, BBT