Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
02:22 | 10/01/2019 Print   E-mail    

 Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 
     Sáng ngày 8/1, tại hội trường Khối Vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 2019. Đến dự khai giảng có ông Nguyễn Đăng Minh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban của thành phố và 170 học viên là các đảng viên dự bị ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố.
 
Ông Nguyễn Đăng Minh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy
phát biểu tại lớp bồi dưỡng
 
     Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, ông Nguyễn Đăng Minh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhấn mạnh tính cấp thiết trong việc trang bị lý luận chính trị và các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng đối với đảng viên trẻ và đề nghị các học viên cần nghiêm túc học tập để nắm chắc kiến thức, giữ vững tư tưởng chính trị, kiên trì, vững vàng với mục tiêu phấn đấu; tích cực thảo luận, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, liên hệ thực tiễn; từ đó góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các Đảng bộ, Chi bộ nơi mình đang công tác trở thành những tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Các học viên tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho đảng viên mới
 
     Tại lớp bồi dưỡng các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được đi học tập thực tế, viết bài thu hoạch.
 
     Được biết, đây là lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đầu tiên trong năm 2019. Kết thúc lớp bồi dưỡng, những học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 8 đến 25/1/2019./,

 

Tin, ảnh: Phương Anh, BBT