An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Tăng cường xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông
02:39 | 10/01/2019 Print   E-mail    

Tăng cường xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông
 
     Thực hiện Công văn số 12455/BGTVT-ATGT ngày 01/11/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông, đồng thời để thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giao thông đường bộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra liên quan đến xe ô tô hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định, không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông, vừa qua UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn 13510/UBND-VP gửi Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 
 (Phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng – Nguồn ảnh: Internet)
 
 
     Theo đó, UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh tăng cường chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông. Tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện giải bản đối với các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng theo quy định, hiện hành; Quy định rõ trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương nếu để phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc hết hạn kiểm định tham gia giao thông và gây tai nạn giao thông.
 
     UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao cho Giám đốc Công an tỉnh căn cứ danh sách xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật do cơ quan đăng kiểm cung cấp (theo đường link thông báo “Tra cứu DS XCG hết niên hạn” tại địa chỉ http://www.vr.org..vn ) và xe hết niên hạn sử dụng (theo đường link thông báo “Danh sách xe cơ giới hết niên hạn từ ngày 01/01/2018” tại địa chỉ http://www.vr.org.vn/lib/dowload.asp), chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý xe rà soát, làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Điều 20 Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an; Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng Công an khác tăng cường công tác tuần tra, kiếm soát và xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông hoặc xe không có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc có nhưng đã hết hạn tham gia giao thông; áp dụng hình thức phạt bổ sung tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe theo quy định.
 
     UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải tăng cường chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện giải bản đối với các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng theo quy định hiện hành; xử lý nghiêm những chủ xe, lái xe đưa xe hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật; Chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh rà soát, lập danh sách các phương tiện giao thông hết niên hạn sử đụng đến hết năm 2018 để thông báo cho các lực lượng chức năng làm cơ sở để kiểm tra, theo dõi và xử lý vi phạm theo quy định.
 
     UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến các lái xe, chủ xe trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về trật lự an toàn giao thông khi tham gia giao thông; đặc biệt, vận động các chủ phương tiện cơ giới đường bộ đã hết niên hạn sử dụng thực hiện giải bản theo quy định hiện hành để tránh nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để phương tiện hết niên hạn sử dụng hoặc hết hạn kiểm định tham gia giao thông và gây tai nạn giao thông trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý./.
 
                                                                                               Tin: Bằng Lăng, BBT