Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Công tác Lao động, Thương binh và xã hội, góp phần đảm bảo an sinh, ổn định chính trị và phát triển kinh tế- xã hội.
02:16 | 16/01/2019 Print   E-mail    

Công tác Lao động, Thương binh và xã hội, góp phần đảm bảo an sinh, ổn định chính trị và phát triển kinh tế- xã hội.
 
     Những năm qua, công tác Lao động, Thương binh và xã hội của thành phố Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực quan trọng như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm cho lao động... đều vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, ở các lĩnh vực khác như: lao động, tiền lương; an toàn vệ sinh lao động, quan hệ lao động không ngừng được cải thiện; công tác chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần, vật chất của người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội được nâng lên… góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.
  

 
Các ban, ngành thành phố Vũng Tàu thăm và tặng quà các
gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng nhân 27/7/2018
 
     Trong những năm qua, thành phố Vũng Tàu đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt những chương trình, chính sách hỗ trợ người nghèo, gia đình có công như đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà cho người có công… Bên cạnh đó, nhiều chương trình, dự án dạy nghề, đào tạo việc làm cho những đối tượng, việc làm cho thanh niên, dạy nghề cho con em người lao động nghèo … tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả bền vững, các cấp, các ngành tại thành phố Vũng Tàu đã có nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo để họ tự vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo. Công tác giảm nghèo đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là thu hút được sự hưởng ứng, chia sẻ tích cực của cộng đồng trong và ngoài thành phố.
Theo báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu về công tác Lao động, thương binh và xã hội thì trong năm 2018 vừa qua, thành phố Vũng Tàu đã thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa. Thành phố đã trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 2.261 người với số tiền là 42,3 tỷ đồng; trợ cấp một lần cho 2.622 người với số tiền trên 2,7 tỷ đồng; Chi trợ cấp hàng tháng cho khoảng 5.713 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 28,4 tỷ đồng; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho Hội người cao tuổi, trợ cấp khó khăn với số tiền 92,5 triệu đồng; Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã quan tâm, tổ chức hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp Tết thiếu nhi 01/6, Tết trung thu cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.
 
     Trong năm 2018, thành phố Vũng Tàu đã tập trung triển khai nhiều chính sách về đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt lao động là hộ nghèo. Thành phố Vũng Tàu đã giải quyết việc làm cho 8.380/8.000 người đạt 104,7% kế hoạch năm Tỉnh giao trong đó số lao động được giải quyết việc làm mới là 2.564 đạt 111,5% kế hoạch. Thành phố có 15.551 người được bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề với tổng số tiền là 58,8 tỷ đồng. Công tác giải quyết việc làm đã góp phần tạo thu nhập ổn định cho người lao động, mang lại tác động tích cực đối với công tác giảm nghèo của địa phương. Bên cạnh đó, quyền lợi và chế độ của người lao động được đảm bảo. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp được triển khai có hiệu quả đã góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và giúp người lao động tìm việc làm mới. Thành phố Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo kiểm tra tình hình công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, địa phương.
 
     Theo Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và xã hội thành phố Vũng Tàu thì: Xác định lĩnh vực lao động, việc làm và dạy nghề là một phần quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố nên dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền thành phố, Phòng Lao động, Thương binh và xã hội thành phố Vũng Tàu luôn tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật lao động tại các địa phương, doanh nghiệp, góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; Tăng cường hoạt động giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức; Phòng Lao động, Thương binh và xã hội đã tham mưu cho Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch giảm nghèo, chương trình giảm nghèo lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo có vốn sản xuất, có cơ hội phát triển ngành nghề. Trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và xã hội đã tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời việc trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết hằng năm...
 
     Trong thời gian tới, với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực để giải quyết việc làm thu hút đầu tư; phát triển hệ thống trợ giúp xã hội hiệu quả, linh hoạt, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống người có công và nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ tạo việc làm, bảo vệ quyền lợi, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong khu vực sản xuất kinh doanh; Triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp; Thực hiện có hiệu quả các đề án xã hội và công tác trợ giúp xã hội tại cộng đồng; Xây dựng hệ thống cộng tác viên công tác xã hội ở cấp phường, xã; Huy động tối đa các nguồn lực cho hoạt động hỗ trợ xã hội; Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công; Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em; Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy với các hình thức phù hợp, hiệu quả; Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, chủ chương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
 
 
                                                                                          Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT