Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024
02:20 | 17/01/2019 Print   E-mail    

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3, khóa X,
nhiệm kỳ 2019 - 2024
 
     Sáng ngày 16/01, tại Hôi trường UBND Phường 3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến dự cóBà Nguyễn Thị Lý - Thành ủy viên; Phó Ban dân vận Thành ủy; Ông Nguyễn Doãn Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVNThành phố Vũng Tàu; Bà Trần Thị Thanh Huyền – Bí thư Đảng ủy;Chủ tịch HĐND Phường 3, Bà Lê Thị Duyên – Phó bí thư Đảng ủy; Trưởng khối vận Phường 3; ông Phạm Trọng Khoa – Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBNDPhường 3; ông Trần Quang Tâm – Chủ tịch UBMTTQVNPhường 3 và đại diện các ban ngành, đoàn thể Phường; Các ông bà là Bí thư chi bộ, Trưởng các khu phố;Các ông bà nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Phường qua các thời kỳ,cùng hơn 80 đại biểu là các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, đại diện các tổ chức tôn giáo, dân tộc, đại diện nhân dân 5 khu phố trong toàn phường.
 
 
Ông Trần Quang Tâm - Chủ tịch UBMTTQVN Phường nhiệm kỳ 2014-2019 đọc báo cáo
 
     Báo cáo tổng kết nhiệm 2014 - 2019 đã rõ:Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, sự quan tâm hướng dẫn của UBMTTQ Thành Phố, sự phối hợp chặt chẽ của Chính quyền, các tổ chức thành viên và sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.Các tổ chức Chính trị -xã hội, nhân dân đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. Các hội viên luôn chấp hành tốt đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dânngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của phường.
 
     UBMTTQ Phường 3 và các tổ chức thành viên luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng gia đình, khu phố văn hóa, xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị, tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp; các mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” được nhân dân trong phường tích cực tham gia.Đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được 605.442.000 đồng, trong đó hỗ trợ xây dựng mới 02 căn nhà cho người nghèo với số tiền 132.179.000 đồng, hỗ trợ cho751 hộ nghèo nhân dịp lễ tết, ngày 18/11 và chi đột xuất với số tiền 473.263.000 đồng.Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”với tổng số tiền 337.000.000 đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với Cách mạng.Nhân dân Phường 3 đã tích cực hưởng ứng các đợt vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra với số tiền trên 812.637.000 đồng.
 
     UBMTTQ đã tổ chức giám sát công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa", giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.Kết quả: qua 5 năm,tham gia 10 cuộc giám sát của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân phường. UBMTTQ phường đã chủ trì tổ chức được 03 cuộc giám sát, 06 lần đóng góp dự thảo báo cáo về nội dung xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Ban Thanh tra nhân dân giám sát 68 cuộc, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 21 công trình trên địa bàn. Các Tổ hòa giải tham gia hoà giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, đã hoà giải thành công 25/27 vụ việc, chuyển lên cấp trên 2 vụ …. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc phường đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; hoạt động của Mặt trận đã gần dân, sát dân; các tổ chức thành viên luôn đi đầu và làm nòng cốt trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước xây dựng địa phương.
 
     Đại hội lần thứ X Mặt trận Tổ quốc Phường đã thông qua chương trình thống nhất hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới thực hiện tốt 5 chương trình hành độnggồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vận động toàn dân chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ và chính quyền Phường 3 thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.
 
     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Doãn Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVNThành phố đánh giá: trong 5 năm qua, UBMTTQVN phường và Ban Công tác Mặt trận các khu phố đã có nhiều nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, động viên các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, nỗ lực cùng Đảng và chính quyền thực hiện tốt Chương trình hành động do Đại hội MTTQVN phường lần thứ IX đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.Khối đại đoàn kết được tăng cường, vai trò của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được khẳng định và phát huy. Đồng thời, cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Ông chúc mừng bà Ngô Thị Hồng Vanh – Đảng ủy viên, được Đại hội bầu làm Chủ tịch UBMTTQVN Phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tin tưởng nhiệm kỳ tới UBMTTQVN phường 3 sẽ có nhiều thành tích mới toàn diện, vững chắc hơn nữa.
 
 
Các ủy viên UBMTTQVN khóa X nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt đại hội
 
     Đại hội đã thống nhất hiệp thương bầu 36 ủy viên vào UBMTTQ phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử 08 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Vũng Tàu lần thứ VII. Bà Ngô Thị Hồng Vanh – Đảng ủy viên, Văn phòng Đảng ủy Phường 3 được Đại hội đại biểu bầu làm Chủ tịch UBMTTQVN Phường 3 khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.
 
 Tin, ảnh: Thúy Hiền, BBT