Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
HĐND Phường 10 tổ chức kỳ họp thứ Bảy, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02:45 | 18/01/2019 Print   E-mail    

HĐND Phường 10 tổ chức kỳ họp thứ Bảy, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
     Sáng ngày 15/01, HĐND Phường 10 khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ bảy để xem xét thảo luận quyết định các vấn đề theo nội dung chương trình của kỳ họp. Tham dự kỳ họp có bà Trần Thị Bích Trang – Phó trưởng Ban kinh tế xã hội HĐND TPVT; bà Trương Thị Hồng Lĩnh – Phó trưởng Ban pháp chế HĐND TPVT, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó chủ tịch UBND phường, đại diện UBMTTQ VN và các đoàn thể phường, đại diện cấp ủy chi bộ, Ban điều hành các khu phố. Đại diện các đơn vị, nhà trường, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường và 27/28 đại biểu HĐND phường 10 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
     Kỳ họp đã nghe thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ phường trình bày các báo, tờ trình. Sau khi nghe và xem xét các nội dung theo chương trình kỳ họp, HĐND phường đã thảo luận và thống nhất đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Nhìn chung các ngành kinh tế vẫn giữ được ổn định và tăng trưởng. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phong phú đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo. Kiểm tra và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2018. 
 
     Cũng tại kỳ họp, UB MTTQ VN phường thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, báo cáo giải trình ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ tư,đồng thời đề xuất các ý kiến, nguyện vọng của cử tri và đại biểu quan tâm:
 
     Việc quy hoạch một số dự án quá lâu chưa triển khai, đề nghị có biện pháp tháo gỡ khó khăn sớm ổn định cuộc sống của người dân trong vùng quy hoạch như dự án khu đô thị Chí Linh, khu 10 ha…,tập trung cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị tại một số con đường đã xuống cấp cần được nâng cấp sửa chữa, hệ thống điện chiếu sáng, và hệ thống cấp thoát nước, có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng ở một số tuyến đường thuộc khu phố 3. Đề xuất thành phố đầu tư toàn bộ hệ thống thoát nước dọc đường Nguyễn Hữu cảnh đấu nối ra đường D4.Về lĩnh vực môi trường: việc đổ rác thải và thu gom rác thải tại các khu dân cư, thời gian thu gom rác không thường xuyên gây mất vệ sinh môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, đề nghị công ty công trình đô thị nghiên cứu thời gian thu gom rác cho phù hợp. Có phương án chuyển đổi, thay thế các phương tiện vận chuyển rác hiện nay vì một số xe rác để rác và nước thải chảy ra đường gây ô nhiễm môi trường. Về giáo dục an ninh, trật tự an toàn xã hội: Thành phố có kế hoạch xây dựng các trường học trên địa bàn, tình hình dạy thêm, học thêm vẫn còn tồn tại, đề nghị có biện pháp chế tài xử lý…Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch UBND phường tiếp thu và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường. Tại kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu đảm bảo đúng quy trình thủ tục.
 
      Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các ban, HĐND phường đã thông qua 4 Nghị quyết: Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2019, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hộ, quốc phòng an ninh năm 2019, Nghị quyết về phê chuẩn phân bổ dự toán ngân sách năm 2019, Nghị quyết xác nhân kết quả đối với các chức danh do HĐND bầu. Đây là những Nghị quyết quan trọng, HĐND phường yêu cầu UBND phường tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành các hoạt động trong đó cần chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019. Các ban của HĐND phường cần chủ động xây dựng kế hoạch giám sát theo Nghị quyết đã đề ra. UBMTTQ và các đoàn thể phường tiếp tục phát huy vai trò vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân để tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cần tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt định hướng tư tưởng, dư luận xã hội tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước./.
                                                                              Tin: Phan Huế, BBT