Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường 9 tổ chức Kỳ họp thứ Tám - Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02:59 | 18/01/2019 Print   E-mail    

 

Phường 9 tổ chức Kỳ họp thứ Tám - Hội đồng nhân dân  khóa X,

nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

     Sáng ngày 17/01/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Hội đồng nhân dân phường 9 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có bà: Đoàn Thị Thu Giang - Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố Vũng Tàu; ông: Vũ Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy Phường 9; bà Phạm Thị Ngoan - Phó Bí thư đảng ủy phường; ông Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên Ban thường vụ - Phó Chủ tịch UBND phường; Trưởng các ban ngành đoàn thể phường, Bí thư, Cấp ủy các chi bộ trực thuộc; Ban chấp hành các tổ chức chính trị xã hội của phường, Trưởng các Khu phố; đại diện Ban giám hiệu các trường học; cùng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

                                     
Chủ tọa kỳ họp thứ Tám HĐND Phường 9
 
     Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã dành thời gian xem xét báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phường năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân; Báo cáo của Ủy ban nhân dân phường về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước của phường năm 2018; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri; Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tám HĐND phường; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019, phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2019, giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND phường; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND phường bầu.
 
     Theo báo cáo trong năm 2018 Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND phường đã thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn của mình theo Luật định. Các hoạt động giám sát tích cực được thực hiện theo kế hoạch, nội dung giám sát được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, kịp thời phát hiện và đề nghị Ủy ban nhân dân phường có biện pháp tích cực khả thi để thi hành các Chỉ thị, quyết định của cấp trên và Nghị quyết HĐND phường góp phần thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội và thực thi pháp luật trên địa bàn phường.
 
     Đồng thời tại Hội nghị các đại biểu còn được nghe bà Nguyễn Hồ Minh Thu - Chủ tịch UBND phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2019. Theo báo cáo trong  năm 2018 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường 9 ước tính đạt 14.516.000.000đồng; đạt 116%; thu thuế tính đến ngày 10/12/2018 được 5.558.403.000đ đạt 97,86% kế hoạch năm; ước thu năm 2018 đạt 100%. Tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại tương đối ổn định, duy trì mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ và luôn giữ vai trò mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương. Công tác quản lý đô thị được chú trọng, có nhiều cách làm và mô hình mới, bộ mặt đô thị trên địa bàn phường xanh, sạch hơn đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ. Phường cũng thẳng thắn, chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục.
 
     Kỳ họp cũng đã tiến hành thông qua dự thảo các Nghị quyết: Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND phường 9 nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND phường bầu.

 

                                           
 Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm
 
     Phát biểu và kết luận tại  kỳ họp, ông Vũ Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy phường 9 nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND phường chỉ đạo các ban ngành đoàn thể sớm có kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND phường, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2019. Các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND Phường 9 cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND phường. Các đại biểu HĐND phường chủ động phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các khu phố tổ chức tiếp xúc cử tri  nhằm nắm chắc tâm tư nguyện vọng của cử tri, tăng cường hoạt động giám sát nhất là việc giải quyết thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn phường.
 
     Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân phường 9 khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, kỳ họp đánh dấu sự thành công trong công tác hoạt động và điều hành của Hội đồng nhân dân phường 9 trong năm 2018, tạo động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của HĐND Phường 9  khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 trong thời gian tới./.
 
Tin, ảnh: Nguyễn Thị Tình, BBT