Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định không phân biệt đại học chính quy với tại chức trong tuyển dụng
03:04 | 18/01/2019 Print   E-mail    

Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định không phân biệt đại học chính quy với tại chức trong tuyển dụng
         
     Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo đó Nghị định quy định điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, Cơ quan sử dụng công chức xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển quy định nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt trước khi tuyển dụng.
 
     Nội dung, hình thức thi tuyển công chức gồm có 2 vòng thi: Vòng 1 là thi trắc nghiệm trên máy tính, Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy; Vòng 2 là thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn trong thời gian 30 phút hoặc thi viết trong thời gian 180 phút
 
     Đối tượng được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển cũng được đề cập, sửa đổi bổ sung như Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2; Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.”
Nghị định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019./.

                   

Tin: Kim Nguyễn, BBT