Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
UBND Thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ 04 văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành
08:53 | 20/01/2019 Print   E-mail    

UBND Thành phố ban hành Quyết định bãi bỏ 04 văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành
 
     Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu đã thay mặt UBND Thành phố ký quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Vũng Tàu ban hành với lý do nội dung các quyết định này không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 
      Các văn bản bãi bỏ gồm: Quyết định 3798/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tư pháp thành phố Vũng Tàu; Quyết định 01/2007/QĐ-
     
     UBND ngày 09/01/2007 của UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Giáo dục thành phố Vũng Tàu; Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Vũng Tàu; Quyết định 05/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu.
 
     Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/01/2019./.

 

Tin: Thắng Cảnh, BBT 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn