Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch giải quyết 220 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tồn đọng năm 2018 sang năm 2019
08:55 | 20/01/2019 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch giải quyết 220 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tồn đọng năm 2018 sang năm 2019
 
     Chủ tịch UBND Thành phố ký ban hành quyết định 9166/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tồn đọng năm 2018 chuyển sang năm 2019.
 
     UBND Thành phố giao cho các phòng ban chuyên môn thụ lý xác minh 220 vụ việc. Trong đó phòng Quản lý đô thị 06 vụ việc; Phòng Tài nguyên và Môi trường 95 vụ việc; Thanh tra Thành phố 48 vụ việc; Trung tâm
 
     Phát triển quỹ đất 71 vụ việc. Các vụ việc được giao cho các phòng ban giải quyết dứt điểm trong tháng 3/2019.
 
     UBND Thành phố giao Chánh Thanh tra Thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND Thành phố./.

 

Tin: Lại Giang, BBT