Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Hội đồng nhân dân Phường 3 tổ chức kỳ họp thứ Tám, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
09:38 | 21/01/2019 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân Phường 3 tổ chức kỳ họp thứ Tám, khóa V,
nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
     Sáng ngày 18/01, tại Hội trường UBND Phường 3, HĐND Phường 3 đã tổ chức kỳ họp thứ Tám khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021 . Tham dự kỳ họp có bà Trần Thị Thanh Huyền – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường, bà Lê Thị Duyên – Phó bí thư Đảng ủy; Trưởng khối vận phường 3, ông Phạm Trọng Khoa – Chủ tịch UBND Phường 3, ông Diệp bảo Hưng – Phó chủ tịch UBND Phường 3, bà Hà Kim Bình – Phó chủ tịch UBND Phường 3, ông Trần Quang Tâm – Chủ tịch UBMTTQ phường 3, các phòng ban thuộc UBND Phường 3 và các ban ngành đoàn thể, Công an, quân sự, các cơ quan, đơn vị, trường học; cấp ủy Chi bộ, trưởng các khu phố và 27 đại biểu HĐND Phường 3 nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
 
 
Bà Trần Thị Thanh Huyền - Bí thư đảng ủy; Chủ tịch HĐND phường phát biểu trong kỳ họp
 
     Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Trần Thị Thanh Huyền- Bí thư đảng ủy; Chủ tịch HĐND phường chào mừng các đại biểu khách mời và toàn thể đại biểu HĐND phường đã về tham dự kỳ họp. Đồng thời, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nghiên cứu thảo luận các báo cáo, tờ trình được trình bày tại kỳ họp để sáng suốt đề ra Nghị quyết của kỳ họp lần thứ Támphù hợp vớitình hình thực tiễn của địa phương và được thực hiện đầy đủ.
 
     Kỳ họp nhằm xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của HĐND phường trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của UBND phường.
 
     Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo về hoạt động của HĐND phường trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, HĐND đã tổ chức các kỳ họp thứ 6(vào tháng 01/2018) và thứ 7(vào tháng 8/2018) được chu đáo, đúng quy trình và thời gian, công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 (vào tháng 01/2019) được phối hợp thực hiện tốt, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chuyển đến cơ quan chức năng đề nghị xem xét giải quyết. Hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban, các tổ và các đại biểu HĐND phường đã thường xuyên, tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng quyền hạn, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND phường. Công tác giám sát thực hiện tốt,năm 2018 đã tổ chức giám sát 4 chuyên đề, các hoạt động giám sát được thực hiện đúng nghị quyết đề ra: Như việc thực hiện thi hành hiến pháp và pháp luật; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức đoàn giám sát đi thực tế địa bàn khu phố và nhiều cuộc giám sát chuyên đề khác cũng được triển khai đề xuất giải quyết kịp thời có hiệu quả.
 
     Về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của UBND phường. Trong đó đã nêu rõ: Năm 2018, tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường:Tổng thu ngân sách được12.458.559.801 đồng, lũy kế đạt 132% kế hoạch năm, thu các loại quỹ: 309.432.000 đ; Tổng chi ngân sách 9.852.024.125 đồng, lũy kế đạt 89,3%, trong đó chi thường xuyên: 9.852.024.125 đồng;Thu thuế đạt 12,661tỷ/12,350 tỷ, lũy kế đạt 102,5% so với kế hoạch năm. Công tác quản lý đô thị - xây dựng, quản lý đất đai, môi trường được làm tốt; Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầyđủ.Nhìn chung, đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội đảm bảo, cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện đúng quy định và ngày càng đáp ứng được với yêu cầu và hợp lòng dân.
 
     Kỳ họp đã thông qua tờ trình của HĐND phường về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ của HĐND phường năm 2019; Tờ trình đề nghị bổ sung, điều chỉnh dự toán kinh phí phát sinh 6 tháng cuối năm 2018 của UBND phường; Tờ trình đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2019.
 
     Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, HĐND, UBND phường 3 tiếp tục tập trung nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo kế hoạch. Đồng thời, thực hiện tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã Hội; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thông tin, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân.
 
     Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND phường 3 đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đó là lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Kết quả, cả 08 người được lấy phiếu đều đạt mức tín nhiệm cao và tín nhiệm trên 90% trở lên.
 
     Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Kỳ họp thứ Tám HĐND Phường 3 khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹpvà hoàn thành các nội dung và chương trình đề ra./.
 
                      Tin, ảnh: Thúy Hiền, BBT