Tin du lịch Tin du lịch
UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hướng dẫn hoạt động đầu tư, kinh doanh, vận hành các dự án đầu tư bất động sản du lịch.
08:26 | 23/01/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hướng dẫn hoạt động đầu tư, kinh doanh, vận hành các dự án đầu tư bất động sản du lịch.
 
     Trong khi chờ Chính phủ và các Bộ ngành nghiên cứu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc điều chỉnh về hoạt động đâu tư kinh doanh các công trình xây dựng đa năng để ở (condotel, resort villa) cũng như nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý, vận hành và khai thác đối với loại hình bất động sản du lịch trên địa bàn Tỉnh, ngày 24/12/2018 UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 13116/UBND-VP hướng dẫn, yêu cầu về nội dung này. Căn cứ vào Luật Du lịch 2017 thì không sử dụng tên “condotel” như thị trường vẫn gọi, mà là sử dụng cụm từ “căn hộ du lịch” (tourist apartment), theo đó Căn hộ du lịch là một loại cơ sở lưu trú du lịch, là căn hộ nằm trong khu tối thiểu từ 05 căn hộ trở lên, có trang thiết bị, tiện nghi cần thiết phục vụ khách du lịch, khách có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú. Đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ không hình thành đơn vị ở, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy hoạt động kinh doanh cho thuê lại (homestay); Về kinh doanh sản phẩm của dự án thực hiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014, riêng việc mua bán, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với từng đơn vị lưu trú trong các căn hộ dự án du lịch thì phải chờ hướng dẫn của các cơ quan chức năng để có cơ sở giải quyết theo quy định.
 
     Đối với các căn hộ du lịch đầu tư xây dựng trong dự án hỗn hợp để ở và dịch vụ kinh doanh khác thì phải đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đáp ứng chỉ tiêu dân số như đối với dự án nhà ở; Còn đối với dự án không có chưc năng ở thì không được sử dụng vào mục đích ở lâu dài (không hình thành đơn vị ở) và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về hạ tâng chung như đối với công trình khách sạn du lịch theo quy định. Trước mắt khi xem xét về phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế kiên trúc công trình, cần nghiên cưu cho hài hòa, hợp lý về tỷ lệ căn hộ du lịch so với phòng nghỉ khách sạn, biệt thự du lịch, đảm bảo không quá 70% trên tổng dự án…
 
Khu căn hộ, dự án căn hộ du lịch của DIC tại Chí Linh, Vũng Tàu
 
     Mặt khác để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong và ngoài đô thị, cần phải xác định khu vực được phép xây dựng loại hình bất động sản du lịch(BĐSDL) nói chung và căn hộ du lịch nói riêng; Việc giao và cho thuê đất, xác định tiền sử dụng đất đối với các dự án BĐSDL phải đảm bảo quy hoạch, kế hoạch,hình thức, mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013; Về đất đai thì các dự án căn hộ du lịch nêu trên có mục đích sử dụng là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn (không phải là đất ở) theo quy định của Luật Đất đai 2013 và chỉ để phục vụ nhu cầu kinh doanh du lịch; Hơn nữa ngoài việc yêu cầu các dự án căn hộ du lịch phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và tình hình thực tế của địa phương, còn phải bố trí đầy đủ các tiện ích công cộng phục vụ nhu cầu nghĩ dưỡng như dịch vụ vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, thương mại, không gian công cộng khác; Những trường hợp phù hợp yêu cầu như trên sẽ được xem xét theo đúng quy định hiện hành. Đối với dự án đã và đang triển khai đầu tư xây dựng thì vẫn tiếp tục được thực hiện các thủ tục có liên quan ( như đối với dự án khu du lich thông thường) theo đúng quy định hiện hành; Thủ tục đầu tư các dự án căn hộ du lịch vẫn thực hiện hoạt động đầu tư và kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư 2014, theo đó các thủ tục đầu tư và xây dựng dự án được triển khai như đối với các dự án du lịch thông thường khác.
 
     Và đối với trường hợp shop house nằm trong dự án nhà ở thì áp dụng như thủ tục thực hiện đối với nhà ở thông thường; còn nằm trong dự án thương mại, dịch vụ khác, trước mắt cần xem xét, xác định rõ chức năng sử dụng đất của dự án để làm cơ sở vận dụng thực hiện thủ tục tương tự trong căn hộ du lịch nêu trên.
 
     UBND Tỉnh đã giao Sở Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định, tham mưu UBND Tỉnh quyết định chủ trương đâu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; cũng như hướng dẫn các nhà đâu tư đăng ký đâu tư dự án BĐSDL tuân thủ đúng các nội dung hướng dẫn do các Bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền, nếu có vướng mắc thì báo cáo UBND Tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT