Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019)
08:29 | 23/01/2019 Print   E-mail    

Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) 
 
 
Tự hào 89 mùa xuân đất nước ta có Đảng.
 
 
     Xuân Kỷ Hợi 2019 đang về, Đảng ta chuẩn bị tròn 89 năm (03/02/1930- 03/02/2019). Năm cũ qua đi để lại trong mỗi chúng ta niềm vinh dự tự hào về sự lãnh đạo của Đảng, về Bác Hồ. Những ngày này, khi cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng, mừng đất nước vào xuân, mỗi chúng càng tự hào vì được tiến bước dưới lá cờ Đảng vinh quang. Đảng ta ra đời vào mùa xuân, kết tinh và hội tụ tất cả khí thiêng của đất trời, hồn thiêng của sông núi, khát vọng sống hòa bình và ý chí đấu tranh giải phóng đất nước. Từ ngày ấy đến nay, Đảng ta luôn là niềm tin yêu, là biểu hiện ngời sáng của lý tưởng cộng sản, luôn mang lại hạnh phúc, ấm no cho mỗi con người, cho dân tộc Việt Nam, đem đến những mùa xuân của đất nước, non sông.
 
  
     Có lẽ  chưa có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng lãnh đạo đất nước mình lại có một sự trân trọng, tự hào, yêu quý như dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lần lượt đánh bại thực dân và đế quốc, thống nhất đất nước và giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới, làm cho uy tín của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đảng ta ra đời vào mùa xuân năm 1930, và Đảng đã đem về cho dân tộc ta những mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và ước vọng. Với những người dân Việt Nam, Đảng lúc nào cũng là mùa xuân của quê hương, của đất nước.
 
     Để có những mùa xuân quê hương rực rỡ, tươi đẹp như hôm nay, chúng ta không thể không kể đến những chiến thắng to lớn và vĩ đại của dân tộc trong các cuộc kháng chiến dành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những chiến thắng đó không chỉ là chiến thắng của một dân tộc “đất không rộng, người không đông” và còn đầy những gian khó trên con đường phát triển mà còn là chiến thắng của lương tri, thời đại trong cuộc đương đầu với những thế lực đen tối của chủ nghĩa đế quốc luôn âm mưu đặt ách thống trị lên mọi dân tộc trên thế giới. Với những thành tựu mà cách mạng nước ta đã đạt được trong suốt 89 năm qua, với truyền thống đầy tự hào và những kinh nghiệm mà chúng ta đã tích lũy được trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sức mạnh của cả dân tộc đoàn kết thống nhất một lòng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, bền vững trong thế kỷ XXI.
 
     Tự hào 89 mùa xuân đất nước ta có Đảng, với mục tiêu là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, Đảng đã chỉ đường dẫn lối cho dân tộc Việt Nam giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới; uy tín của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định: Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
     Trong giai đoạn hiện nay, hơn ai hết, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc sứ mệnh lớn lao của mình trước quốc dân đồng bào; vì vậy, Đảng luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, và Đảng xác định “chìa khóa” của vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng chính là, phải thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, không ngừng đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố và giữ vững niềm tin trong Nhân dân. Nghĩ về Đảng, về công ơn trời biển của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, về những thành tựu của đổi mới đất nước mỗi dịp tết đến, xuân về, trong mỗi chúng ta càng thêm rạo rực, tin yêu với bao kỳ vọng. Năm mới, sức xuân mới, chúng ta tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng đã được rèn luyện, thử thách qua 89 mùa Xuân cách mạng, Đảng ta sẽ tiếp tục vững tay chèo đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang, hạnh phúc.
 
     Xuân Kỷ Hợi 2019 đang về và Đảng mãi mãi là mùa xuân của non sông, đất nước. Cả dân tộc Việt Nam với khí thế vui tươi “Mừng Xuân, mừng Đảng”. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân nước Việt thân yêu dù bất cứ ở đâu hãy giữ vững niềm tin vào Đảng sẽ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vững bước đi lên CNXH, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Mỗi chúng ta hãy là một đóa hoa xuân để dâng lên Đảng, tạo cho mùa xuân tràn ngập những bông hoa tươi thắm, tô đẹp thêm cho sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Quyết tâm năm mới thắng lợi mới, đạt nhiều thành tích đưa đất nước ta ngày càng phát triển vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
 
                                                                                               Bài: Lê Ngân, BBT