Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Thành phố năm 2018
09:04 | 25/01/2019 Print   E-mail    

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Thành phố năm 2018
 
      Sáng ngày 24/1, tại hội trường Khối Vận, UBMTTQVN Thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2014-2019) để tổng kết hoạt động công tác mặt trận năm 2018, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến dự có đại diện Thường trực UBMTTQVN Tỉnh BR-VT, ông Nguyễn Đăng Minh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, ông Huỳnh Quang Vinh – Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố, ông Hoàng Vũ Thảnh – PCT UBND thành phố, các ông, bà đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, của tỉnh, thành phố, lãnh đạo các phường, xã và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
 
Ông Huỳnh Quang Vinh – Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố và đại diện UBMTTQVN Tỉnh
tặng giấy khen cho các tập thể
 
     Theo báo cáo của UBMTTQVN thành phố, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự phối hợp của Chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trong thành phố đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “vì người nghèo”…và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: huy động 145 tỷ đồng giúp cho 26.000 lượt hộ gia đình vay vốn để phát triển kinh tế; vận động được trên 2,9 tỷ đồng qua đó xây dựng và sửa chữa 49 căn nhà đại đoàn kết, thăm hỏi tặng quà cho hàng nghìn lượt đối tượng chính sách; vận động được trên 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt thiên tai gây ra…
 
     Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay thành phố có 65.861/68.685 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 96%); 113/122 khu phố đạt khu dân cư văn hóa (chiếm tỷ lệ 92,62%), 9/17 phường được công nhận phường văn minh đô thị; 100% các phường, xã đăng ký các mô hình học tập; tỷ lệ huy động học sinh tiểu học đạt 99,7%, THCS đạt 97,5%; thành phố tiếp tục được công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 1. 
 
     Nhân dịp này, UBND thành phố Vũng Tàu tặng giấy khen cho 15 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018; tặng giấy khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2018./.
 
Tin, ảnh: Phương Anh, BBT