Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tăng cường công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
09:07 | 25/01/2019 Print   E-mail    

Tăng cường công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
 
     Thực hiện Công văn số 3134-CV/TU ngày 27/12/2018 của Thành ủy Vũng Tàu về chuẩn bị Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 432/UBND-VP ngày 23/01/2019 về việc tăng cường công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
 
     Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 7580/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu về tổ chức các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; đồng thời tổ chức nghiêm việc trực cơ quan, việc thông tin báo cáo trong dịp Tết, chú trọng công tác phòng gian, bảo mật tại cơ quan và đảm bảo thời gian làm việc trước và sau Tết theo đúng quy định.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Kinh tế tổ chức vận động các tổ chức, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trang trí, sơn sửa, làm đẹp cơ sở, địa điểm kinh doanh; đồng thời cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đặc biệt là về giá cả và đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường, văn hóa ứng xử trong kinh doanh. Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Đội trật tự đô thị thành phố có Kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao cho UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân dân, cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; Vận động, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc, trang trí trước nhà cửa, địa điểm kinh doanh, dọn vệ sinh làm sạch môi trường xung quanh, đảm bảo mỹ quan đô thị.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành viên tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện việc treo cở Tổ quốc, trang trí nhà cửa, không tham gia mua bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không tàng trữ, sử dụng pháo, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh và nơi công cộng./.
 
                                                                                           Tin: Bằng Lăng, BBT