Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn và các sự kiện quan trọng trong năm 2019.
07:51 | 27/01/2019 Print   E-mail    

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn và các sự kiện quan trọng trong năm 2019.
 
     Thực hiện Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 02/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn và các sự kiện quan trọng trong năm 2019, vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 290-KH/TU ngày 22/01/2019 gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các Ban của Thành ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan về tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn và các sự kiện quan trọng trong năm 2019 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
 
     Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước ta tiếp tục phát triển bền vững.
 
     Nội dung tuyên truyền được tập trung vào việc tuyên truyền các ngày Lễ lớn và các sự kiện quan trọng trong năm 2019 như: Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 44 năm ngày giải phòng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019); Kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019); Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chỉ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/5/2019); Kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019).
 
     Hình thức tuyên truyền: Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước trong năm 2019 với hình thức phù hợp, đảm bảo đúng quy định theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/07/2010 của Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quy định số 14/QĐ/TU ngày 12/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
     Các ngày kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần như: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 – 05/6/2019)-Trưởng ban Thường trực Quốc hội; Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2019)-Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng; Hình thức tuyên truyền là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của thành phố; các hoạt động văn hóa, văn nghệ…
 
     Bên cạnh đó là kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố. Chỉ tổ chức lễ kỷ niệm đối với năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể. Đối với các năm khác tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp. Ngoài ra cần chú trọng tuyên truyền các ngày Lễ quốc tế; Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng.
 
     Thành ủy Vũng Tàu giao Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng hướng dẫn và đề cương tuyên truyền đối với những ngày Lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2019 cụ thể bằng hình thức phù hợp, hiệu quả; Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm kết hợp tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Phòng Văn hóa-Thông tin và Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao thành phố cần tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm…; Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử thành phố…/
                                                                                     
Tin: Bằng Lăng, BBT