An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Lễ giao nhận quân tại thành phố Vũng Tàu sẽ diễn ra 7 giờ sáng ngày 21/02/2019
09:33 | 28/01/2019 Print   E-mail    

Lễ giao nhận quân tại thành phố Vũng Tàu sẽ diễn ra 7 giờ sáng ngày 21/02/2019
 
     Đó là thời gian được đưa ra trong Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 09/01/2018 của UBND Thành phố tổ chức giao chỉ tiêu, hiệp đồng, giao nhận quân, phát lệnh gọi nhập ngũ, hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2019.
Lễ giao nhận quân năm 2018 tại TP Vũng Tàu
 
     Theo Kế hoạch Hội trại tòng quân sẽ được tổ chức ngày 20/02/2019 tại sân bóng đá Khu liên hiệp Phường 9, số 1 đường Nguyễn Trung Trực, trước đó lúc 13 giờ sẽ tổ chức lễ viếng đề thờ liệt sỹ. Lễ giao nhận quân sẽ tổ chức vào lúc 7 giờ 00 ngày 21/02/2019.
Toàn cảnh Hội trại tòng quân thành phố Vũng Tàu năm 2018 
 
     UBND Thành phố đã phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, cơ quan chuyên môn UBND Thành phố theo chức năng nhiệm vụ phối hợp để công tác giao quân năm 2019 đạt kết quả cao nhất./.
 
Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT