Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2019)
04:15 | 30/01/2019 Print   E-mail    

 Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2019)

 
Niềm tin son sắt
 
 
 
 
Tám mươi chín năm Đảng Vinh quang
Bão táp mưa sa vẫn vững vàng
Chiến thắng ngoại xâm gây áp bức
Cứu nguy dân tộc khỏi lầm than
Dựng xây đất nước càng tươi đep
Củng cố lòng dân vững thép gang
Lịch sử vẻ vang ngời sáng mãi
Niềm tin son sắt Đảng Vinh quang./.
 
                                             Thơ: Trọng Chu, BBT