Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Tỉnh
04:26 | 30/01/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Tỉnh
 
     Thực hiện Quyết định 772/QĐ-TTg  về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11/01/2019 về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Tỉnh.
 
     Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030… Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.
 
     Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ 0giờ 00 ngày 1/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý 4/2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý 2/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý 4/2020.
Theo Tổng cục Thống kê , quy mô của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 rất lớn (ước trên 95 triệu người với trên 25 triệu hộ) và rất có khả năng từ chu kỳ năm 2029 sẽ không thực hiện tổng điều tra dân số nữa. 
 
     Do vậy, để có nguồn thông tin đầy đủ phục vụ tổng điều tra cũng như nguồn dữ liệu quốc gia về dân số và nhà ở thì rất cần sự vào vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị: Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các bộ, ngành có sự phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị tiến hành tổng điều tra. Đây là cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quét lượng thông tin lớn về dân cư, là căn cứ cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của đất nước, do vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quán triệt tinh thần cộng tác, cung cấp thông tin đầy đủ tới toàn dân và toàn quân. 
 
     Đối tượng của cuộc điều tra bao gồm tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; các trường hợp chết của hộ dân cư (gọi tắt là hộ) đã xảy ra từ ngày 1 Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018 (tức ngày 16/02/2018 theo Dương lịch) đến hết ngày 31/3/2019; nhà ở của hộ dân cư. 
 
     Tổng điều tra 2019 sử dụng 2 phương pháp thu thập thông tin là: phỏng vấn trực tiếp: Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh – phiếu điện tử. 
 
     Trong một số trường hợp, điều tra viên có thể sử dụng phiếu giấy để điền thông tin. Hộ tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra (hộ được cung cấp tài khoản và mật khẩu để tự đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu điện tử của Tổng điều tra – phiếu trực tuyến./.
 
Tin: Lại Giang, BBT