Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Triển khai kế hoạch thí điểm mô hình “ Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng” giai đoạn 2018-2020.
08:33 | 15/02/2019 Print   E-mail    

Triển khai kế hoạch thí điểm mô hình “ Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng” giai đoạn 2018-2020.
 
      Thực hiện Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “ Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng”; Công văn số 832/BDT-CSDT ngày 30/11/2018 của Ban Dân tộc Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai kế hoạch thí điểm mô hình “ Địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh tại cộng đồng” giai đoạn 2018-2020, vừa qua, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 369/VP về triển khai kế hoạch thí điểm mô hình “ Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng” giai đoạn 2018-2020.
 
      Theo đó, theo Kế hoạch của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì việc triển khai kế hoạch thí điểm mô hình “ Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng” giai đoạn 2018-2020 nhằm thí điểm thực hiện mô hình làm căn cứ xây dựng và ban hành quy trình, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương và các quy định của pháp luật; Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của người dân.
 
      Các hoạt động chính của mô hình gồm hỗ trợ nạn nhân, tiếp nhận, bố trí nơi tạm lánh khẩn cấp, chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn ổn định tâm lý, tư vấn pháp luật cơ bản, hỗ trợ nạn nhân trở về gia đình sau thời gian tạm lánh khi đảm bảo đủ an toàn; Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và kết nối với cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực.
 
      Môi trường, vị trí của Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh phải đảm bảo an toàn và có các vật dụng cần thiết để nạn nhân sử dụng trong thời gian “cách ly” với đối tượng gây bạo lực hoặc có nguy cơ gây bạo lực như: Cửa ra vào, cửa sổ cung cấp đủ ánh sáng và bảo đảm thông thoáng; có chốt cửa đủ đảm bảo an toàn cho nạn nhân; Có hệ thống đèn chiếu sáng, phương tiện liên lạc với bên ngoài; Có các trang thiết bị, vật dụng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày chăm sóc y tế, tư vấn cho đối tượng.
 
      Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân nhất là đồng bào người dân tộc thiểu số trên địa bàn Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “ Địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng” tại địa chỉ: Trạm y tế phường 12, số 58A đường Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu để biết và tạm lánh./.
 
                                                                                                Tin: Bằng Lăng, BBT