Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2019 của ngành Giáo dục và đào tạo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
07:52 | 22/02/2019 Print   E-mail    

Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2019 của ngành Giáo dục và đào tạo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 
     Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tuyện đối cho nhân dân đặc biệt là các em học sinh, vừa qua, Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 315/KH-SGDĐT ngày 12/02/2019 gửi các phòng giáo dục và đào tạo trong toàn Tỉnh về việc thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2019 của ngành Giáo dục và đào tạo trên địa bàn Tỉnh.
 
     Theo đó, Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các Phòng Giáo dục huyện, thị, thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống rủi ro, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn liên tục qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên và học sinh; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan và Ban đại diên cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.
 
     Nội dung thực hiện của ngành Giáo dục Bà Rịa - Vũng Tàu về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai năm 2019 là: Giới thiệu cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng phòng, chống thiên tai, lụt bão do Trung ương, Bộ Giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức; Tập huấn cho cán bộ, giáo viên các kiến thức cơ bản về phòng chống thiên tai, chống cháy nổ, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt là trong mùa mưa bão; Tổ chức hưởng ứng ngày phòng chống thiên tai Việt Nam 22/5; Tổ chức sân chơi vẽ tranh tuyên truyền “Ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, tránh thiên tai” cấp Tiểu học.
 
     Các Phòng Giáo dục huyện, thị, thành phố trên địa bàn Tỉnh cần xây dựng kế hoạch và triển khai phương án ứng phó với các loại hình thiên tai trên địa bàn; Thực hiện có hiệu quả phương châm 04 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và 03 sẵn sàng (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương hiệu quả); Tăng cường thông tin tuyên truyền; Cập nhật theo dõi và báo cáo kịp thời các rủi ro, thiên tai xảy ra trong và ngoài nhà trường để rút kinh nghiệm trong toàn ngành; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, khảo sát việc sử dụng an toàn hệ thống điện, nước, trang thiết bị, đồ dùng dạy học…; Khảo sát địa bàn trường học để chặt bỏ cành cây có khả năng gây nguy hiểm khi giông bão đến; Tổ chức cho học sinh tham gia các lớp bơi lội và kỹ năng cứu đuối.
 
     Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các Phòng Giáo dục huyện, thị, thành phố trên địa bàn Tinh nghiêm túc triển khai thực hiện việc nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2019./.
 
                                                                                                  Tin: Bằng Lăng, BBT