Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Thành phố Vũng Tàu sẽ tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất thực hiện dự án đường Lương Văn Can, Phường 2
09:40 | 07/03/2019 Print   E-mail    

Thành phố Vũng Tàu sẽ tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất thực hiện dự án
đường Lương Văn Can, Phường 2
 
     Ngày 04/3/2019, UBND Thành phố Vũng Tàu đã ban hành các thông báo cưỡng chế thu hồi đất số 892TB-UBND, số 893TB-UBND. Theo đó, ngày 29/3/2019, Thành phố sẽ tổ chức thực hiện Quyết định số 8848/QĐ-UBND, 8849/QĐUBND ngày 24/11/2018 của UBND Thành phố về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với diện tích 189,80 m2 mà bà Đào Thị Viên đang sử dụng thuộc thửa đất số 144 và 420, tờ bản đồ số 32, ông (bà) Vương Duy Vường- Duy Thị Xuân địa chỉ số 51 Lương Văn Can, diện tích thu hồi 536,2m2 tại phường 2, thành phố Vũng Tàu do không chấp hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ số 1214/QĐ-UBND và số 1238/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND Thành phố Vũng Tàu tại địa chỉ số 21, 51 đường Lương Văn Can, Phường 2, thành phố Vũng Tàu. Trước đó, thành phố đã gửi các quyết định liên quan đến bà Đào Thị Viên, ông (bà) Vương Duy Vường- Duy Thị Xuân./.
 
 
Đường Lương Văn Can, Phường 2 đang thi công mở rộng (ảnh: Trần Việt)

 

  Tin: Phan Thảo, BBT