Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Giới thiệu chương trình học bổng bậc thạc sĩ của Chính phủ Australia
07:40 | 12/03/2019 Print   E-mail    

Giới thiệu chương trình học bổng bậc thạc sĩ của Chính phủ Australia
 
     Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn 208/SNV-CVVC ngày 22/02/2019 về việc giới thiệu học bổng Chính phủ Australia.
 
     Theo đó đây là chương trình học bổng bậc thạc sĩ của Chính phủ Australia tại một trường đại học ở Australia do ứng viên lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt như: Quản trị và phát triển kinh tế, giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu.
 
     Công chức, viên chức có nhu cầu tra cứu trên trang web của chương trình http://www.australiawardsvietnam.org/index.php/vi/ ./.
 
Tin: Thắng Cảnh, BBT

    

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn