Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
07:44 | 12/03/2019 Print   E-mail    

Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
 
     Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản số 5140-CV/TU chỉ đạo tiếp nhận việc trang bị sách cho các phường, xã, thị trấn. Đây là nội dung thực hiện công văn số 5681-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
     Ðề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đã triển khai từ năm 2010, cho đến nay đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Sách của Ðề án đã góp phần cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý nghĩa thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp cơ sở, nâng cao năng lực, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, áp dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật của nhân dân ở xã, phường, thị trấn.
Các tủ sách, kệ sách tại các đơn vị nhằm trang bị kiến thức
cho đội ngũ CBCC và tăng cường văn hóa đọc 
 
     Đầu năm 2018, Ban Bí thư đồng ý tiếp tục thực hiện Ðề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đến năm 2020. Sau năm 2020, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết thực hiện Ðề án, trình Ban Bí thư xem xét, quyết định. Ban Bí thư yêu cầu thời gian tới, cần tập trung nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, tính hấp dẫn của sách, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả của Ðề án; chuyển dần và tăng cường xuất bản sách điện tử; đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, quản lý, khai thác và sử dụng sách. Ðề tài sách cần lựa chọn kỹ, thiết thực, sát, phù hợp nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung sách cần chú trọng cập nhật thông tin, kiến thức mới về ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, về văn hóa, xây dựng nông thôn mới giúp nâng cao năng lực, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Mỗi năm xuất bản từ 20 đến 30 đầu sách, có sự phân bổ số lượng sách hợp lý, theo hướng tập trung ưu tiên cao nhất cho xã, phường, thị trấn. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là cơ quan thường trực của Ðề án. Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì phê duyệt kế hoạch xuất bản sách, chỉ đạo việc lựa chọn đề tài, biên soạn nội dung, biên tập, xuất bản sách.
 
     Qua theo dõi tại địa bàn thành phố Vũng Tàu, trong thời gian qua các phường, xã cũng thường xuyên nhận được sách từ Trung ương chuyển về với nhiều đầu sách khác nhau theo từng năm. Tuy nhiên việc tổ chức phát huy văn hóa đọc rộng rãi cho nhân dân từ những đầu sách này còn hạn chế mà chỉ tập trung cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND Thành phố Vũng Tàu trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị phát huy tủ sách tại phường, xã trên địa bàn./.
 
Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT