Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương
08:46 | 14/03/2019 Print   E-mail    

Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương
 
     Chiều 13/3, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (gọi tắt là Ban chỉ đạo) tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành cả nước để nghe báo cáo về quá trình chuẩn bị và tình hình thực hiện tổng điều tra. Ông Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu BR-VT, ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh tham dự hội nghị.
 
     Hội nghị cũng đã được truyền trực tuyến đến các huyện, thành trong tỉnh; dự hội nghị tại điểm cầu Vũng Tàu, có ông Hoàng Vũ Thảnh – PCT UBND Thành phố cùng các thành viên Ban chỉ đạo cấp Thành phố, trưởng Ban chỉ đạo các phường, xã…
 
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Vũng Tàu
 
     Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên quy mô toàn quốc, nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà chính phủ Việt Nam đã cam kết; phục vụ việc tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đồng thời cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số và xây dựng các dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.
 
     Đối tượng của cuộc điều tra bao gồm tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; nhà ở của hộ dân cư... Thời điểm điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong vòng 25 ngày, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.
 
     Thời gian qua, Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo tại địa phương và Ban chỉ đạo của 3 Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao đã thực hiện công tác tổng điều tra theo kế hoạch riêng; tập huấn công tác phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn; tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ; tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin.
 
     Tổng số địa bàn điều tra là 217.586, trong đó có 196.717 địa bàn điều tra thường và 20.869 địa bàn đặc thù, với 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành Công an, Quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài và thân nhân đi cùng). Tổng số hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên internet là 68.990 hộ, chiếm tỷ lệ 0,26%. Có khoảng 9.300 giám sát viên các cấp và khoảng 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
 
     Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo Trung ương và các tỉnh, thành đã trình bày những khó khăn trong công tác tổ chức, triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi. Ở những địa bàn này, địa hình bị chia cắt; hạ tầng giao thông, điện lưới, viễn thông còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thu thập thông tin. Ban chỉ đạo các tỉnh, thành cũng kiến nghị Ban chỉ đạo Trung ương hoàn thiện chương trình điều tra trên thiết bị điện tử, bố trí máy tính chủ công suất cao ngay từ ngày triển khai tổng điều tra để đảm bảo đường truyền dữ liệu từ địa phương về Trung ương kịp thời; có giải pháp duy trì hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt trong quá trình điều tra thực địa, kiểm tra giám sát trực tuyến, lưu trữ, bảo mật dữ liệu./.
 
Tin, ảnh: Phương Anh, BBT