Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Ban Tuyên giáo Thành ủy tuyên truyền về việc theo dõi, ngăn ngừa hoạt động của tổ chức tự xưng “Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam”.
08:52 | 14/03/2019 Print   E-mail    

Ban Tuyên giáo Thành ủy tuyên truyền về việc theo dõi, ngăn ngừa hoạt động của tổ chức tự xưng “Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam”.
 
     Thực hiện Công văn số 2095-CV/BTGTU ngày 01/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc theo dõi, ngăn ngừa hoạt động của tổ chức tự xưng “Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam”, vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 194-CV/BTG ngày 07/3/2019 về việc theo dõi, ngăn ngừa hoạt động của tổ chức tự xưng “Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam”.
 
     Theo đó, đây là tổ chức tự xưng, hoạt động trái phép, có dấu hiệu lừa đảo, trục lợi. Tổ chức này do một số cá nhân lợi dụng chủ trương của Đảng, nhà nước về chính sách đối với người có công; mạo danh, lợi dụng tên tuổi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, quân đội để hoạt động. Cơ quan công an đã đấu tranh, làm rõ cơ cấu tổ chức, tính chất hoạt động của “Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam”. Đến nay, tổ chức này đã bị phá rã, không thực hiện được ý đồ mở rộng phạm vi hoạt động, thành lập tổ chức tại các địa phương khác trên cả nước.
 
     Qua đấu tranh, cơ quan công an đã làm rõ cơ cấu, tổ chức, tính chất hoạt động của “Ban liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam” là tổ chức tự xưng, chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập, hoạt động theo quy định của Pháp luật. Tổ chức này do Ông Nguyễn Ngọc Luân, sinh năm 1942, là Thượng sĩ quân đội, nguyên giáo viên quân sự Trường Cao cấp nghiệp vụ ngân hàng đã nghỉ hưu nhưng tự xưng là Giáo sư, Tiến sĩ, Đại tá quân đội đứng ra thành lập.
 
     Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu đề nghị các Đảng bộ, chi bộ thực hiện thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tại đơn vị, địa phương mình được biết về tính chất bất hợp pháp trong hình hành và hoạt động của tổ chức tự xưng “Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam” theo Công văn số 5908-CV/BTGTW ngày 14/02/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và để cao cảnh giác; Theo dõi, nắm tình hình tuyên truyền không để xảy ra việc thành lập của tổ chức tự xưng “Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam”, kịp thời báo cáo về Ban Tuyên giáo Thành ủy khi xuất hiện tình hình hoạt động của Tổ chức này tại địa phương.
 
     Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng làm công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội và Internet trong việc theo dõi, nắm tình hình và tổ chức thông tin, tuyên truyền, định hướng và đấu tranh phản bác những thông tin liên quan đến tổ chức này./.
 
Tin: Bằng Lăng, BBT