Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Thành phố Vũng Tàu sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở
11:00 | 18/03/2019 Print   E-mail    

Thành phố Vũng Tàu sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở
 
     Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần, vào các năm có số cuối cùng là 9. Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 6/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, thành phố Vũng Tàu đã và đang triển khai các công tác phục vụ cuộc tổng điều tra.
 
     Ông Phạm Ngọc Thảo - Chi cục phó Chi cục thống kê, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở (gọi tắt là Ban chỉ đạo) Thành phố cho biết, tính đến thời điểm này thành phố đã hoàn thành nhiều việc quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp đã được thành lập. Chi cục thống kê đã hoàn thành việc vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra cho các xã, phường; đã gửi dữ liệu hình ảnh của sơ đồ về Ban chỉ đạo tỉnh. Theo kết quả phân chia địa bàn và bảng kê dân số và nhà ở năm 2019, thành phố Vũng Tàu có 579 địa bàn điều tra toàn bộ, 190 địa bàn mẫu.
 
     Công tác tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin; công tác lập tuyển chọn tổ trưởng, điều tra viên ở cấp xã, phường cũng đã hoàn thành. Trong quá trình tập huấn, các điều tra viên được hướng dẫn cụ thể các nội dung như: Quy định trong phiếu điều tra, quy định về nhân khẩu thực tế thường trú; cách hỏi, ghi phiếu từng câu hỏi trong phiếu điều tra; cài đặt chương trình trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng; thực hành sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin để nắm được những kỹ năng cơ bản và những kiến thức được truyền đạt trong quá trình tập huấn. Được biết, trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Thành phố sẽ huy động gần 300 người làm điều tra viên.
 
     Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 sử dụng nhiều phương pháp và hình thức thu thập thông tin, trong đó sử dụng phiếu webform, phiếu CAPI và phiếu giấy in sẵn đối với các địa bàn điều tra không thể áp dụng công nghệ thông tin. Từ nay đến ngày tổng điều tra dân số và nhà ở, Ban chỉ đạo Thành phố tập trung cho công tác tuyên truyền. Sau khi nhận được các tài liệu của tỉnh, Trung ương gồm: Lôgô dán ở cửa phòng làm việc, trụ sở; áp phích treo ở trụ ở chính quyền, nơi công cộng; đĩa CD, sổ tay hướng dẫn tuyên truyền…Ban chỉ đạo Thành phố sẽ tiến hành phát tài liệu tuyên truyền đến Ban chỉ đạo các xã, phường; đặt các băng rôn, khẩu hiệu, áp phích trên các đường phố chính và các điểm công cộng trước thời điểm điều tra. Các xã, phường tiến hành lắp đặt các áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại các địa điểm công cộng như: trụ sở UBND xã, phường, Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng, Nhà văn hóa thôn, trường học, bến xe… trước thời điểm tổng điều tra.Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến thu thập thông tin tổng điều tra, bao gồm: rà soát, cập nhật bảng kê hộ ngay trước thời gian thực hiện tổng điều tra và thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra; trực tiếp thực hiện công tác nhắn tin hoặc gửi email các hộ đăng ký thực hiện webform và chọn mẫu điều tra từ cơ sở dữ liệu bảng kê hộ.
 
     Ông Phạm Ngọc Thảo cho biết thêm, công tác ghi phiếu điều tra được bắt đầu đồng loạt tại các địa phương vào lúc 7 giờ sáng ngày 1/4/2019. Ban chỉ đạo cấp xã, phường thực hiện công tác thu thập thông tin tổng điều tra tại địa bàn điều tra trong phạm vi xã/ phường quản lý. Ban chỉ đạo cấp xã, phường giám sát chặt chẽ, đảm bảo điều tra viên tuân thủ quy trình thực hiện tổng điều tra, tránh lướt nhanh, làm ẩu, ảnh hưởng đến tiến độ chung của cuộc tổng điều tra, nhưng cũng không được thực hiện quá chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thu thập thông tin.
 
     Để thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo Thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với cuộc tổng điều tra; đảm bảo các quy định điều tra ghi phiếu được thực hiện một cách nghiêm túc, các thông tin được thu thập chính xác./.
 

Bài: Trúc Lan, BBT