Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh thuộc lực lượng Quản lý thị trường
10:42 | 19/03/2019 Print   E-mail    

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh thuộc lực lượng Quản lý thị trường
 
     Thực hiện Quyết định số 34/2018/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thươngcó hiệu lực thi hành ngày 12/10/2018 và triển khai văn bản số 20/BCT-TCQLTT ngày 03/01/2019 của Bộ Công Thương về thẩm quyền xử phạt của lực lượng Quản lý thị trường. Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản triển khai các nội dung trên.
 
     Theo đó:
- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thay cho Cục trưởng Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương trước đây;
- Cục trưởng Cục nghiệp vụ Quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thay cho Trưởng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa trực thuộc Cục Quản lý thị trường trước đây;
- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thay cho Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương trước đây;
- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện và Kiểm soát viên thị trường không thay đổi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính./.
  

Lực lượng Quản lý thị trường tham gia đoàn kiểm tra liên ngành dịch vụ du lịch

tại thành phố Vũng Tàu 

Tin: Thắng Cảnh, BBT