Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Đảng ủy phường Thắng Tam sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng
10:48 | 22/03/2019 Print   E-mail    

Đảng ủy phường Thắng Tam sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng
 
     Sáng ngày 20/3 Đảng ủy phường Thắng Tam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng. Bà Cấn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì Hội nghị; tham dự có các quý vị trong Ban chấp hành Đảng bộ, Đại diện Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và hội quần chúng phường.
 
Ông Nguyễn Đăng Thi, Phó Bí thư Đảng ủy phường báo cáo kết quả thực hiện tại hội nghị
 
     Hiện nay Phường Thắng Tam có 09 hội quần chúng hoạt động mang tính chất đặc thù với 3.912 hội viên, trong đó:Hội Đông y: 10 hội viên; Hội Người cao tuổi: 773 hội viên; Hội Chữ thập đỏ: 315 hội viên; Chi Hội nạn nhân ĐDC/Dioxin và Bảo trợ xã hội: 179 hội viên; Hội Cựu thanh niên xung phong: 19 hội viên; Hội Khuyến học: 2.487 hội viên; Hội Cựu tù chính trị: 12 hội viên; Hội Cựu giáo chức: 65 hội viên; Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài: 52 hội viên. Trong những năm qua các hội đã tập hợp, đoàn kết đông đảo các hội viên tham gia nhằm quan tâm, chăm sóc lẫn nhau về vật chất, tinh thần; thu hút, động viên các hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ những đối tượng gặp khó khăn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, củng cố khối đoàn kết dân tộc, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Hoạt động của các tổ chức hội cơ bản đi vào ổn định, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của địa phương, nhất là trên các lĩnh vực công tác xã hội, xã hội từ thiện, giúp nhau trong sản xuất, đời sống, phát triển ngành nghề, giáo dục truyền thống, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dan cư, xây dựng đô thị văn minh. Các hội đã tich cực trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đảng, dự thảo báo cáo của HĐND- UBND góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
     Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Một số ít tổ chức hội chưa tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo hội viên về việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác nắm bắt tình hình, tư tưởngtrong hội viên và nhân dân của một số ít tổ chức hội chưa kịp thời. Vẫn còn tổ chức hội chưa bám sát Điều lệ hội, thiếu tính chủ động trong tham mưu, chưa sâu sát địa bàn.Một vài hội phát triển hội viên còn ít. Công tác tập hợp quần chúng về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa cao. Nguyên nhân do các chế độ chính sách đối với cán bộ ở các hội tuy có quan tâm nhưng chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống trong tình hình hiện nay, do đó đã ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hoạt động của một số Hội.
 
     Kết luận tại hội nghị, bà Cấn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phườngyêu cầu các hội quần chúng trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt sâu rộng Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng; Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức hội và hội viên; quan tâm tuyên truyền về Điều lệ hội để hội viên hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ của hội. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo hội; đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của hội, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm./.
 
Tin, ảnh: Hồng Như, BBT