Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Thành phố Vũng Tàu tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.
08:49 | 04/04/2019 Print   E-mail    

Thành phố Vũng Tàu tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.
 
     Thực hiện Công văn số 549/SGDĐT-VP ngày 20/3/2019 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học trên địa bàn Tỉnh; Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Vũng Tàu tại Công văn số 3295-CV/TU ngày 19/3/2019 về việc phòng ngừa dịch tả heo Châu Phi, tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa qua, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 189A/PGDĐT ngày 27/3/2019 gửi Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn về việc tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.
 
     Theo đó, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đề nghị Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố thực hiện các nội dung:
Thứ nhất: Các trường thực hiện bán trú, căn tin phải lựa chọn thực phẩm an toàn hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín nhằm đảm bảo sức khỏe và phát triển thể chất cho học sinh.
Thứ hai: Các trường thực hiện tổ chức rà soát lại các quy trình từ cung cấp thực phẩm đầu vào, quy trình tổ chức bếp ăn một chiều và quy trình thức ăn đầu ra phục vụ học sinh ăn bán trú và căn tin tại trường.
Thứ ba: Đối với các Trường có căn tin hay đặt suất ăn công nghiệp, yêu cầu nhà trường cung cấp dịch vụ cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà trường.
Thứ tư: Các nhà trường cần tự kiểm tra, giám sát một số nội dung cụ thể như: Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm kiến thức về ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm; Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và phụ huynh học sinh trong việc giám sát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm; Chủ động có phương án phòng, chống ngộ độc thực phẩm; Triển khai ký cam kết giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương về an toàn thực phẩm trong việc tổ chức căn tin hay ăn bán trú cho học sinh.
Thứ năm: Các trường học cần tiếp tục triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Kế hoạch số 129/KH-BCĐLNATTP ngày 26/12/2018 của Ban chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm về việc kiểm tra An toàn thực phẩm năm 2019; Quyết định 3540/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 về việc ban hành quy trình công bố công khai các phương tiện thông tin đại chúng và các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội.
Thứ sáu: Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về kiểm tra công tác bán trú và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học có thực hiện căn tin hay bán trú trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, Phòng Giáo dục và đào tạo đề nghị các Trường cung cấp hồ sơ liên quan đến căn tin hay công tác bán trú như Hợp đồng cung cấp suất ăn hoặc thực phẩm tươi sống, Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm…
 
     Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đề nghị Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
 
Tin: Bằng Lăng, BBT
 

  

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn