Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại, bạo hành trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
01:47 | 05/04/2019 Print   E-mail    

Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại, bạo hành trẻ em trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
               
 
     Trước tình hình bạo lực học đường gia tăng như hiện nay (sự việc học sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng (Hưng Yên) bị 05 Nữ sinh cùng lớp lột quần áo, đánh dã man ngay tại phòng học…) và gần đây nhất tại Trường THCS Long Toàn (thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cô giáo chủ nhiệm đã đánh 22 học sinh khiến nhiều em bầm tím cũng gây bức xúc trong dư luận xã hội, vừa qua, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 208/PGDĐT ngày 03/4/2019 gửi các Trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố về việc tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại, bạo hành trẻ em.
 
     Theo đó, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đề nghị các Trường mầm non, Tiểu học, THCS thuộc thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục học sinh trong việc “nói không với hành vi bạo lực và tệ nạn xã hội” để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường; Tiếp tục triển khai thi hành Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường học; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo từng tháng, từng học kỳ và năm học phù hợp với chủ đề, chủ điểm về phòng, chống bạo lực học đường để tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho học sinh trong việc nói không với bạo lực học đường; Thực hiện tốt tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử giải quyết mâu thuẫn cho học sinh, chú trọng công tác giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
     Các Trường mầm non, Tiểu học, THCS thuộc thành phố cần rà soát lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để có hình thức bồi dưỡng các phương pháp giáo dục hợp lý, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh; Tăng cường sự phối hợp với gia đình, địa phương để nắm bắt kịp thời tinh thần và thể chất của các em học sinh để phòng, chống bạo lực, xâm hại, bảo vệ trẻ em kịp thời.
 
     Các Trường mầm non, Tiểu học, THCS thuộc thành phố cần phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục học sinh để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường trong cả giáo viên và học sinh; có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc giáo viên đánh học sinh, học sinh đánh giáo viên, học sinh tổ chức đánh nhau ở trong và ngoài trường học.
 
     Bên cạnh đó, các Trường cần đề xuất với chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các hàng quán, tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự ở khu vực cổng trường học.
 
     Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường như hiện nay; có biện pháp xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xẩy ra tình trạng bạo lực học đường gây mất an ninh trật tự, an toàn trong và ngoài trường học. Đồng thời báo cáo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý tiếp theo với những tập thể và cá nhân vi phạm.
 
     Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đề nghị các Trường mầm non, Tiểu học, THCS thuộc thành phố nghiêm túc triển khai việc tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại, bạo hành trẻ em theo nội dung Văn bản này./.
 
                                                                                                     Tin: Lê Ngân, BBT
 
 

  

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn