Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Thực hiện việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
10:21 | 08/04/2019 Print   E-mail    

 Thực hiện việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công 

 
     Thực hiện Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.
 
     Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và phòng Tài Chính-Kế hoạch thành phố Vũng Tàu cũng đã có văn bản triển khai nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính liên quan đến việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.
 
     Theo đó Thủ trưởng các cơ quan thuộc thành phố Vũng Tàu; Chủ tịch UBND phường, xã căn cứ nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện theo đúng quy định./.
 
Tin: Lại Giang, BBT