Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 tổ chức sơ kết công tác quý I
01:11 | 10/04/2019 Print   E-mail    

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 10 tổ chức sơ kết công tác quý I
    
     Sáng ngày 08/4, tại phòng họp UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 10 tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai chương trình phối hợp hành động quý II năm 2019, tham dự hội nghị có ông Phạm Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy phường, cùng các ông bà là thành viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.
 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Phó chủ tịch MTTQVN phường báo cáo kết quả công tác quý I
            
     Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo sơ kết công tác mặt trận quý I, UBMTTQVN phường đã phát huy tốt vai trò, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam phường 10 khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Tuyên tuyền Luật nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên nhập ngũ năm 2019; Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam và đón tết nguyên đán Kỷ Hợi; kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh; tổ chức hoạt động kỷ niệm 1979 năm khỏi nghĩa Hai Bà Trưng và 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; các ngày kỷ niệm của các tổ chức thành viên, nổi bật là công tác chăm lo tết cho gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng BTXH… Về chương trình phối hợp hành động của MTTQVN phường trong quý II, tiếp tục tổ chức giám sát các công trình nâng cấp, sửa chữa đường hẻm trên địa bàn, phối hợp giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với phụ nữ nghèo; tiếp tục vận động xây dựng Qũy “Vì người nghèo”; Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, tạo điều kiện cho các điều tra viên, góp phần để cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn phường thắng lợi; Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, giữ vững Quốc phòng - An ninh; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQVN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.
                                                              
     Tin, ảnh: Phan Huế, BBT