Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Quy định mới về chế độ tiếp khách và chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
10:19 | 15/04/2019 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân đã ban hành Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 26/3/2019 về Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thành phố Vũng Tàu tiếp đoàn thành phố Gunsan (Hàn Quốc) ký kết ghi nhớ giữa 2 địa phương

Theo đó nguồn kinh phí thực hiện là ngân sách nhà nước, nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập; các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật. Các nội dung liên quan đến chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tính và chế độ tiếp khách trong nước không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước. Các mức chi nêu tại Nghị quyết này làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị quy định các mức chi cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính hoặc thống nhất bằng văn bản trong toàn đơn vị đối với các đơn vị chưa tự chủ về tài chính để thực hiện cho phù hợp trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Nội dung chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh do tỉnh chi toàn bộ chi phí trong nước bao gồm: đón, tiễn khách tại sân bay bao gồm chi phí tặng hoa là 500 ngàn và thuê phòng chờ tùy theo đối tượng khách căn cứ theo hóa đơn hợp lệ; thuê chỗ ở cho khách đặc biệt và đoàn khách hạng A, B, C, khách mời, tiêu chuẩn do lãnh đạo Tỉnh phê duyệt hoặc cao nhất là 5.500.000 đồng/người/ngày và thấp nhất 800.000 đồng/người/ngày; tiêu chuẩn ăn hàng ngày cao nhất là 1.500.000 đồng/ngày/người và thấp nhất 600.000 đồng/ngày/người; ngoài ra Nghị quyết cũng quy định rõ các mức chiêu đãi; tiếp xã giao và các buổi làm việc; dịch thuật; văn hoá, văn nghệ và tặng phẩm; đưa đoàn khách nước ngoài đi công tác cơ sở, đi tham quan.

Đồng thời Nghị quyết cũng quy định rõ đối với chế độ tiếp khách nước ngoài làm việc tại tỉnh do tỉnh chi một phần chi phí như: các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh do khách tự túc ăn, ở; tỉnh chi các khoản đón tiếp đối ngoại khác; Chế độ tiếp các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; Đối với các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh do khách tự túc mọi chi phí.

Và đối với chế độ chi hội nghị quốc tế tổ chức tại tỉnh, Nghị quyết quy định cụ thể chế độ chi cho các trường hợp như hội nghị do tỉnh đài thọ toàn bộ chi phí;  hội nghị do tỉnh và phía nước ngoài phối hợp tổ chức; Hội nghị quốc tế tổ chức tại tỉnh do phía nước ngoài đài thọ toàn bộ chi phí.

Ngoài ra đối với chi tiếp khách trong nước bao gồm các khoản như chi giải khát là  30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người; Chi mời cơm với mức cao nhất là 300.000 đồng/suất (đã bao gồm đồ uống); hoặc Các trường hợp đặc biệt do lãnh đạo quyết định thành phần, số lượng, mức chi. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Và Đối tượng khách được mời cơm do thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị

Hiệu lực áp dụng quy định này từ ngày 10/4/2019 và thay thế Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT