An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Phường 10 tiếp đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu 7
08:43 | 20/04/2019 Print   E-mail    

Phường 10 tiếp đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu 7
 
     Ngày 18/4/2019, Đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu 7 do Thượng tá Lê Đình Minh, Phó Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra toàn diện kết quả thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các địa phương tại Phường 10. Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng Ban Chỉ huy và các cơ quan thuộc Ban CHQS thành phố Vũng Tàu, về phía địa phương có ông Phạm Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Văn Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng đại diện Thường trực HĐND, MTTQ Việt Nam phường, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, cán bộ, công chức liên quan; Cấp ủy Chi bộ, Trưởng các Khu phố thuộc Phường 10.
Báo cáo của UBND phường, quán triệt thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ, hàng năm cấp ủy chính quyền luôn tổ chức tốt việc quán triệt, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố về nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; Luật NVQS năm 2015; Luật GDQP&AN năm 2013; Luật DQTV năm 2009, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện; quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ban CHQS thành phố Vũng Tàu. Ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng địa phương theo Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân sự và cơ quan Quân sự các cấp.
 
     Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng tại địa phương đến nay hệ thống chính trị Phường 10 được xây dựng đúng theo quy định của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; các tổ chức chính xã hội được xây dựng, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và quy định của pháp luật, hàng năm luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, VHXH, QPAN luôn đạt và vượt so với nghị quyết, kế hoạch được giao. Lực lượng vũ trang địa phương được tổ chức chặt chẽ, đúng đủ biên chế theo quy định, đội ngũ cán bộ quân sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tham mưu tốt. Ban CHQS tham mưu xây dựng, điều chỉnh đầy đủ phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu đồng thời quán triệt thực hiện, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu theo quy định, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững, kinh tế địa phương phát triển tốt, tốc độ tăng trưởng khá, thu ngân sách, quỹ pháp lệnh, các loại quỹ luôn đạt và vượt chỉ tiêu, đời sống Nhân dân được đảm bảo, công tác chính sách được quan tâm thực hiện, hàng năm các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng luôn đạt và vượt kế hoạch, là nhân tố quyết định đến xây dựng địa phương phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc.
 
Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu 7
 
     Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ tại Phường 10, Đoàn Thanh tra ghi nhận kết quả mà cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân Phường 10 đạt được trong những năm qua, trong đó Đoàn đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, sự tham mưu của Ban ngành, đoàn thể địa phương và vai trò trung tâm phối hợp, hiệp đồng của cơ quan Quân sự, Công an phường trong thực hiện công tác quốc phòng ở địa phương.
 
     Qua làm việc Đoàn thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khẩn trương khắc phục, đồng thời kiến nghị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường đối với công tác quốc phòng địa phương, nhất là phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban CHQS phường trong tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương (thay thế Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ)./.
 
          Tin, ảnh: Phan Huế, BBT