Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Thực hiện chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2019
02:12 | 28/04/2019 Print   E-mail    

Thực hiện chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2019
 
     Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân về mục đích và ý nghĩa cao đẹp của hiến máu tình nguyện, tạo ra phong trào rộng khắp trên toàn thành phố, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2019, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1886/UBND-CTĐ ngày 24/4/2019 gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các phường, xã về việc thực hiện chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2019.
 
 
(Hội Chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàu tổ chức tiếp
nhận máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội xuân hồng 2019)
 
      Theo đó, hiến máu tình nguyện là một hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố được duy trì thường xuyên, lượng máu tiếp nhận được từ người tình nguyện hiến máu ngày càng tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu về máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Mỗi năm thành phố Vũng Tàu vận động trên 3500 đơn vị máu, số lượng này vẫn còn thấp so với số dân trên địa bàn.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các phường, xã chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện dưới nhiều hình thức sinh động và hiệu quả, vận động các tầng lớp nhân dân trước tiên là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký hiến máu tình nguyện; Tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” vào ngày 07/4 và ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu” vào ngày 14/6; Thường xuyên tổ chức các hình thức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu tham gia tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện; Tăng cường tổ chức hiến máu tình nguyện tại phường, xã, trường học, cơ quan, doanh nghiệp.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Hội Chữ thập đỏ thành phố (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố) phối hợp chặt chẽ với Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy, các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận máu an toàn, hiệu quả, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh giao; Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố; Đề xuất việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện cho các địa phương, đơn vị, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và khen thưởng.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức các hoạt động vận động, tư vấn, hướng dẫn người hiến máu đảm bảo an toàn, tuyệt đối cho người hiến máu tình nguyện; Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và nhân viên chuyên môn để tổ chức tốt việc khám sàng lọc người hiến máu và sơ cấp cứu tại chỗ; Giao cho Phòng Văn hóa thông tin, Thành Đoàn Vũng Tàu, Phòng Giáo dục, Liên đoàn lao động thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện để đạt kết quả tốt, đủ chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2019./.
 
Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT